Andris Gribusts

Andris Gribusts

Eksperts informācijas un komunikācijas tehnoloģiju (turpmāk - IKT) nozarē un izglītības tehnoloģijās

LinkedIn profils

Par treneri

No 2009. gada vada tehnoloģiju uzņēmumu Lielvārds IT, nodrošinot izglītības tehnoloģiju risinājumus mācību procesa produktivitātes un interaktivitātes paaugstināšanai. Līdzdarbojies Latvijas izglītības procesu digitalizēšanā, tostarp mācību satura digitalizācijā un metožu efektivitātes uzlabošanā. No 2014. gada vada pedagogu profesionālās pilnveides centru “Lielvārds Kompetences centrs”, kurā izstrādājis virkni mācību programmu izglītības procesu digitālizācijai, tehnoloģiju izmantošanai mācību procesa un ikdienas produktivitātes paaugstināšanā.

Plaša pieredze digitālo tehnoloģiju izmantošanā personīgās produktivitātes paaugstināšanai. Aktīvi līdzdarbojas nozares sabiedriskajās organizācijās un ir valdes loceklis “Izglītības tehnoloģiju asociācijā”. Uzstājies dažāda mēroga izglītības tehnoloģiju forumos un konferencēs.

Izglītība: Bakalaura grāds inženierzinātnēs ar specializāciju elektronikā. Maģistra grāds SSE Riga Executive MBA (kopš 2019. gada).  Regulāri piedalās starptautiska mēroga semināros, konferencēs, un attīstības treniņos.

Tēmas

IT teorijas dažādas pieejas. Informācijas dažādība un dzīves cikls.

Personīgas informatīvās vides veidošana un personīgās lietošanas IT rīki.

Plānošana un operatīvā vadība.

Datu pārvaldība un digitālo rīku izvēles kritēriju noteikšana