Rakstiskā saziņa biznesam

250 EUR + PVN Piesakoties mēnesi pirms, saņem -10% atlaidi

Kā rakstīt korekti un skaidri?
Nekas nav kaitinošāks kā neloģiski uzrakstīti teksti, gramatikas kļūdas un saziņa, neievērojot lietišķās sarakstes principus. Tēma, kura pēdējo mēnešu laikā ieguvusi negaidīti lielu popularitāti uzņēmumu vidū. Par to, kā rakstīt gudri - TET ilggadējas redaktores Lindas Jansones vadībā.

Ieguvumi

Radīs izpratni par lietišķās komunikācijas efektivitāti un kultūru

Attīstīs prasmes izprast saziņas partneru vajadzības

Attīstīs prasmes tekstu izstrādē

Veicināt viegli uztverama, stilistiski pareiza vēstules satura izstrādi

Ikviens, kuram jāatbild uz klientu, sadarbības partneru, kolēģu u.c. vēstulēm, jāraksta piedāvājumi, skaidrojumi, lūgumi un citi vēstījumi gan e-pastu, gan oficiālu vēstuļu formā.

PROGRAMMA

 • Ievads, dalībnieku gaidas un lielākie izaicinājumi rakstiskā saziņā.
 • Saziņas process
 • Saziņas dalībnieki - kas mēs esam un ko viens no otra sagaidām?
 • Informācijas “kodēšana un dekodēšana” – kā ziņu veido tās autors un kā to uztver saņēmējs?
 • Atgriezeniskā saite – kas notiek pēc ziņas saņemšanas?
 • Rakstiskā saziņa kā komunikācijas veids
 • Kā padarīt ziņu saprotamu un viegli uztveramu?
 • Sarakstes partnera vajadzību izzināšana – “iekāpšana citos mokasīnos”
 • Ziņojuma mērķa noteikšana
 • Sarakste ar “sarežģītiem” klientiem
 • Kā korekti atbildēt iebildumu un konfliktu situācijās?
 • Kā pareizi atvainoties un kuros gadījumos tas nepieciešams?
 • Vēstule kā dokuments.
 • E-sarakste, tās specifika. Lietišķā etiķete e-sarakstē (netiquette).
 • Valoda kā galvenais “instruments” rakstiskajā saziņā:
 • Lietišķais valodas stils, tā “spožums un posts”
 • Efektīva vārdu un frāžu izvēle
 • Īss populārās gramatikas kurss
 • Teikumu veidošanas principi
 • Biežāk sastopamās valodas kļūdas un kā no tām izvairīties
 • Standartfrāzes, šabloni
 • Ziņas saturs un struktūra.
 • Kopsavilkums un secinājumi. Turpmākās prasmju un zināšanu attīstības iespējas.
Linda Jansone
Linda Jansone

Dokumentu pārvaldības un lietišķās komunikācijas eksperte

Uzņēmumi, kas piedalījušies pasniedzēju mācībās

Dalības maksa

225 € + PVN
Ar absolventa lojalitātes atlaidi
250 € + PVN
Pamatcena
Slēgtais kurss Jūsu komandai no 10 cilvēkiem