Projektu vadība | Rīki. Principi. Digitalizācija.

13.,14., 20. un 21. novembris

Kā vadīt projektus gudri? Kādi ir populārākie projektu vadības digitālie rīki, kā ar tiem strādāt?
Kā neapjukt projektu vadības rīku klāstā un izvēlēties atbilstošākos savam projektam?

No projekta plānošanas līdz riskiem un digitalizācijai. Apskatīsim dažādu projektu vadības metožu iespējas un lomu (Agile Scrum un Kanban, Ūdenskrituma metode, Hibrīda u.c.). Neatkarīgi no metodēm, projektu vadības principi ir pamats, uz kā būvējam savu projektu vadību pieeju. 


Intensīvs 4 dienu praksē balstīts treniņš KIC treneres, LMT vecākās projektu vadītājas Andas Bekmanes vadībā, ko novērtēs projektu vadītāji, kam nepieciešami pārbaudīti, strādājoši un mūsdienīgi projektu vadības rīki.
 

Projektu vadītāji vai projektu vadītāju asistenti ar
vai bez iepriekšējas pieredzes projektu vadībā
Uzņēmumu darbinieki, kas iesaistīti projektos

PROGRAMMA

Projekta vadības aspekti:

 • Projektu vadības jēdziens un nozīme
 • Projektu vadības hierarhija - projekts, projektu programma, projektu portfelis
 • Projekta vadītāja loma un uzdevumi
 • Iespējas un priekšrocības projektu vadības sertifikācijā
 • Resursi un informācija par projektu vadību
 • Projektu vadītaja profils

Projekta posmi un fāzes:

 • Projekta iniciēšana/ideja
 • Projekta plānošana
 • Projekta realizācija
 • Projekta noslēgums
 • Kontroles mehānismi projektā

Projekta plānošana:

 • Kā identificēt problēmu un noteikt mērķi
 • Projekta tvērums un struktūra
 • Projekta komanda un tās sadarbības kārtība
 • Lomu un atbildību sadalījums
 • Laika plāns
 • Projekta komunikācijas plāns
 • Ieinteresēto pušu vadība
 • Projekta budžets, finanses
 • Izmaiņu vadība
 • Iepirkumi

Projekta vadības digitālie rīki:

 • Dokumentācijas pārvaldībai
 • Uzdevumu pārvaldībai
 • Ikdienas komunikācijai
 • u.c.

Projekta uzraudzība:

 • Risku vadības principi.
 • Progresa ziņojumu un atskaišu sagatavošana
 • Praktiskie padomi projekta uzraudzībā un kontroles mehānismos

Projektu vadības metodes/metodoloģijas:

 • Pārskats par pieejamajām projektu vadības metodēm
 • Apskats par Agile pieeju (Scrum, Kanban), ūdenskrituma metodi, hibrīda metodēm
 • Izaicinājumi un priekšrocības katrā no metodēm

Noslēgums un apkopojums

Anda Bekmane
Anda Bekmane

Vecākā projektu vadītāja LMT, bijusi Integrēto komunikāciju projektu un mārketinga projektu vadītāja Citadele bankā

Dalības maksa

1150 EUR + PVN
Pamatcena
Slēgtais kurss Jūsu komandai no 10 cilvēkiem
Ieplāno laiku savai attīstībai. Līdz mācībām:
Rezervēt vietu