Izaugsmes programma: Personības pilnveidei

Tieši laikā, kad mums vairs nepietiek ar amata lomu un ir vēlme meklēt cilvēcisko, sevis pilnveidošanās formu, lai kļūtu par labāku cilvēku.

KIC vadītāju programma personības pilnveidei ir un unikāla personības transformācijas mācību programma, kas balstās izpratnē par cilvēku kā psihofizisku būtni, kā virsmērķi (telos) apzinoties personības tapšanu par personību, tai pilnīgojoties. 

Respektējot cilvēka dabisko dziņu tapt pilnīgai, pilnvērtīgai personībai, programmas dalībnieki tiks izaicināti spert soli pretī savu antropoloģisko robežu plešanai.

 
dienas varoņa izaugsmes ceļā
30+
personības un treneri
 
autentiskas pieredzes moduļos laikā un telpā
 
Individuālas nodarbības ķermenim un prātam un vadītas supervīzijas
Darīšana | Praxis

Darbība, praktizēšana jeb DARĪŠANA.
Darīšanas uzdevums ir pārbaudīt, izzināt un uzvarēt sevi, iepazīt un savaldīt savas emocijas, nomierināt dvēseli.
Lai redzētu plašāk, jāatmet liekais, lai redzētu tālāk, vispirms jāskatās dziļāk.
Saredzēšana 
| Theoria psyhike |


Skatīties un redzēt nav viens un tas pats. Vēl svarīgāk ir ieraudzīt – SAREDZĒT.
Saredzēt redzamo radīto pasauli un sevi tajā. Saredzēt, kā veidoti cilvēks un pasaule, meklēt un atrast kopsakarības, izzināt, lai izprastu un pārvaldītu.
Zināšanas | Gnosis

Redzējums jeb ZINĀŠANAS bez attēla. Zināšanas, kas atrodas augstāk par saskatāmo.
No redzamo lietu vērojuma prāts paceļas pie neredzamo lietu skatīšanas, lai ieraudzītu pasauli tās kopumā un sāktu ceļu uz tās pilnīgu izpratni.

Emocionālo inteliģenci, kognitīvās un morāli ētiskas kompetences treniņi

Treniņi – darbnīcas ar psihodrāmas elementiem

Individuāļās un grupas supervīzijas

Vakariņas ar personībām

Fiziskās inteliģences mentorings

Autentiskas pieredzes 5 Latvijas novados ar nakšņošanu

Pašrefleksija

Vadīta personības izaugsme

PROGRAMMAS PIEREDZE MODUĻOS

1. MODULIS: APZINĀŠANĀS. ZIEMEĻKURZEME (14.-17. septembris 2023.)

 • Kas es esmu? Es pats ar sevi. Mana emocionālā inteliģence (EI). Mana izejas pozīcija, uzsākot mācībās. Nodarbību tēmu un grupas procesu sasaiste ar sevi.
 • DZINTARS UN SMILTIS. Lībieši, Slīteres meži, jūra. Luteriskā Latvija. Spīts, drosme un vērtības.
 • Meistarklases: Haralds Plaudis: Mens sana in corpore sano! Veselā miesā – vesels gars. Andris Priede: Ieskats cilvēces garīgo meklējumu un reliģiju vēsturē. Quo vadis?

2. MODULIS. IZIEŠANA. CĪŅA. VIDZEME. (23.-26. novembris 2023.)

 • Došanās ceļā, cīņa. Savu izaicinājumu un grūtību apzināšanās. Es grupā, mana EI. Nodarbību tēmu un grupas procesu sasaiste ar sevi.
 • SUDRABS UN KAROGS. Senā Latvija, Indriķis, Rūsiņs, pašnoteikšanās. Pareizticība. Ceļs uz brīvību un trimda.
 • Meistarklases: Ivars Austers: Cilvēks vs situācija. Kur meklēt uzvedības cēloņus? Skaidrīte Gūtmane: Sinerģija un antropoloģiskā robeža kā personības notikums.

3. MODULIS. RADĪŠANA NO NEKĀ. DIENVIDKURZEME. (25.-28. janvāris 2024.)

 • Radošums un radīšana. Savu resursu un radošuma  apzināšanās. Es grupā, mana EI. Nodarbību tēmu un grupas procesu sasaiste ar sevi.
 • SKAŅAS UN GARŠAS. Suiti, folklora, maskošanās, gaisma tumšākajā laikā. Katoļu "sala" luteriskajā Kurzemē. Nepadošanās. Apņemšanās.
 • Meistarklases: Roberts Rūrāns: Cilvēks, kultūra un pasaules uzskats. Skaistums kā vērtība. Ansis Jurģis Stabingis: Zini sevi! Garīgās apzinātības ceļš.

4. MODULIS. ROBEŽU PLEŠANA. LATGALE. (21.-24. marts 2024.)

 • Savu robežu un to elastības apzināšanās. Es grupā, mana EI. Nodarbību tēmu un grupas procesu sasaiste ar sevi.
 • KRĀSAS UN VALODAS. Multikulturālā Latgale. Iepazīsti svešinieku sevī. Vecticībnieki, ebreji. Sajūti robežas. Nomet lieko.
 • Meistarklases: Janīna Kursīte – Pakule: Valoda, domāšana, rīcība. Māra Špicberga: Askēzes antropoloģija. Praxis, Theoria, Telos.

5. MODULIS. ATGRIEŠANĀS. ES ESMU ES. ZEMGALE. (23.-26. maijs 2024.)

 • Es esmu Es. Savu jauno resursu apzināšanās. Nodarbību tēmu un grupas procesu sasaiste ar sevi. Es pats ar sevi. Kas ir mans turpinājums?
 • ZELTS UN MĀLS. Rundāle un Brukna.  Dievs. Daba. Darbs. Sprīdītis. Laimīgā zeme. Uzvara. Mājas. Mans ceļš.
 • Meistarklases: Maija Kūle: Jābūtības vārdi. Cilvēks un viņa vērtības. Andris Veismanis: ... un Dievs pieskaras dvēselei.

Mācību starplaikos - Individuālās supervīzijas, pašrefleksija ar dienasgrāmatu un fiziskās inteliģences mentorings.

Personības

 

 

 

Dalības maksa

11000 EUR + PVN
Pamatcena
10 000 + PVN
Piesakoties līdz 1. maijam šajā grupā
Vēlos piedalīties nākamajā programmas demo pasākumā
Līdz agrās reģistrācijas cenas beigām
Rezervēt vietu