Personības attīstība | Augstas ietekmes vadītājs

Tieši laikā, kad mums vairs nepietiek ar amata lomu un ir vēlme meklēt cilvēcisko, sevis pilnveidošanās formu, lai kļūtu par labāku cilvēku.

Gadu ilga personības transformācijas mācību programma, kas paredzēta pieredzējušiem vadītājiem savas personības transformācijai un izpratnei. Programmas 4 moduļi un individuālās sesijas ir unikāls koncepts, kas veidots, aprobējot pasaules un Latvijas praksi un vadītāju rekomendācijas.

Tas balstās izpratnē par cilvēku kā psihofizisku būtni, kā virsmērķi (telos) apzinoties personības tapšanu par personību, tai pilnīgojoties. 

Antropoloģisko robežu apzināšanās un plešana, transformācija un personības pilnveide ir mūsu uzdevums, vienlaikus apsolījums, mērķis un latiņa.

Personībai ir dabiska tieksme sasniegt briedumu, kad meklējam atbildes uz eksistenciāliem, arī iracionāliem jautājumiem. Ir vadītāji, kas maksā desmitus tūkstošus studijām prestižās universitātēs un retrītos meklējot šīs atbildes. Mūsu ekspertu komanda radīja nu jau septīto vadītāja attīstības programmu, lai šos vadītājam būtiskos aspektus piedzīvotu Latvijas kultūrvidē.

 
dienas varoņa izaugsmes ceļā
24+
personības un treneri
 
autentiskas pieredzes moduļos laikā un telpā
 
Individuālas nodarbības ķermenim un prātam un vadītas supervīzijas
Darīšana | Praxis

Darbība, praktizēšana jeb DARĪŠANA.
Darīšanas uzdevums ir pārbaudīt, izzināt un uzvarēt sevi, iepazīt un savaldīt savas emocijas, nomierināt dvēseli.
Lai redzētu plašāk, jāatmet liekais, lai redzētu tālāk, vispirms jāskatās dziļāk.
Saredzēšana 
| Theoria psyhike |


Skatīties un redzēt nav viens un tas pats. Vēl svarīgāk ir ieraudzīt – SAREDZĒT.
Saredzēt redzamo radīto pasauli un sevi tajā. Saredzēt, kā veidoti cilvēks un pasaule, meklēt un atrast kopsakarības, izzināt, lai izprastu un pārvaldītu.
Zināšanas | Gnosis

Redzējums jeb ZINĀŠANAS bez attēla. Zināšanas, kas atrodas augstāk par saskatāmo.
No redzamo lietu vērojuma prāts paceļas pie neredzamo lietu skatīšanas, lai ieraudzītu pasauli tās kopumā un sāktu ceļu uz tās pilnīgu izpratni.

Emocionālo inteliģenci, kognitīvās un morāli ētiskas kompetences treniņi

Treniņi – darbnīcas ar psihodrāmas elementiem

Individuāļās un grupas supervīzijas

Vakariņas ar personībām

Fiziskās inteliģences mentorings

Autentiskas pieredzes 4 Latvijas novados ar nakšņošanu

Pašrefleksija

Vadīta personības izaugsme

PROGRAMMAS PIEREDZE MODUĻOS

1. MODULIS: APZINĀŠANĀS. LATGALE 

 • Kas es esmu? Es pats ar sevi. Mana emocionālā inteliģence (EI). Mana izejas pozīcija, uzsākot mācībās. Nodarbību tēmu un grupas procesu sasaiste ar sevi.
 • KRĀSAS UN VALODAS. Multikulturālā Latgale. Iepazīsti svešinieku sevī. Vecticībnieki, ebreji. Sajūti robežas. Nomet lieko.
 • Meistarklases: Janīna Kursīte – Pakule: Valoda, domāšana, rīcība. Māra Špicberga: Askēzes antropoloģija. Praxis, Theoria, Telos.

2. MODULIS. IZIEŠANA. CĪŅA. VIDZEME. 

 • Došanās ceļā, cīņa. Savu izaicinājumu un grūtību apzināšanās. Es grupā, mana EI. Nodarbību tēmu un grupas procesu sasaiste ar sevi.
 • SUDRABS UN KAROGS. Senā Latvija, Indriķis, Rūsiņs, pašnoteikšanās. Pareizticība. Ceļs uz brīvību un trimda.
 • Meistarklase: Skaidrīte Gūtmane: Sinerģija un antropoloģiskā robeža kā personības notikums. 

3. MODULIS. ROBEŽU PLEŠANA.RADĪŠANA NO NEKĀ. SUITU ZEME

 • Savu robežu un to elastības apzināšanās. Es grupā, mana EI. Nodarbību tēmu un grupas procesu sasaiste ar sevi. Radošums un radīšana. Savu resursu un radošuma  apzināšanās. 
 • SKAŅAS UN GARŠAS. Jauns gads. Saknes, folklora. Maskošanās, suiti. Gaisma tumšākajā laikā. Katoļu "sala" luteriskajā Kurzemē. Nepadošanās. Apņemšanās. Patība. Es. Mēs.
 • Meistarklases: Roberts Rūrāns: Cilvēks, kultūra un pasaules uzskats. 

4. MODULIS. ATGRIEŠANĀS. ES ESMU ES. Ziemeļkurzeme. 

 • Es esmu Es. Savu jauno resursu apzināšanās. Nodarbību tēmu un grupas procesu sasaiste ar sevi. Es pats ar sevi. Kas ir mans turpinājums?
 • DZINTARS UN SMILTIS. Lībieši, Slīteres meži, jūra. Luteriskā Latvija. Spīts, drosme un vērtības.
 • Meistarklases: Haralds Plaudis: Mens sana in corpore sano! Veselā miesā – vesels gars. Andris Priede: Ieskats cilvēces garīgo meklējumu un reliģiju vēsturē. Quo vadis?
 • Meistarklases: Maija Kūle: Jābūtības vārdi. Cilvēks un viņa vērtības. Andris Veismanis: ... un Dievs pieskaras dvēselei.

Mācību starplaikos - Individuālās supervīzijas, pašrefleksija ar dienasgrāmatu un fiziskās inteliģences mentorings.

Māra Špicberga
Māra Špicberga

Pieredzējusi vadītāja, teoloģe, sertificēta DiSC® metodes trenere, motivējošas vadības un personības izaugsmes eksperte.

Sandra Lāce
Sandra Lāce

Pieredzējusi biznesa trenere darbinieku vadīšanas un attīstības tēmās, supervizore, KBT terapijas speciāliste

Pieteikšanās

Interesē šīs mācības