Dažādības vadība | Iekļaujoša vide komandā un organizācijā

Šobrīd darba videi ir raksturīga dažādība - vienlaikus komandās satiekas atšķirīgu vecumposmu, tautību, uztveres veidu un dzīves pieredzes cilvēki, katram no viņiem ir savs privātās dzīves un profesionālā darba cikls, katram ir savas fizisko spēju robežas, ieradumi, pārliecības un vajadzības. Vadītāja atbildība ir veidot vidi, kurā darbinieki jūtas iekļauti un pieņemti, kurā ikviens var sevi izpaust darbā vislabākajā veidā. Tas ir izaicinoši un ļoti svarīgi - no tā, kā jūtas darbinieki, ir atkarīgs, kādus rezultātus uzņēmums sasniegs. Viena no šodienas vadīšanas kompetenču aktualitātēm - prasme veidot dažādību iekļaujošu vidi komandās un uzņēmumā kopumā.

Mācībās dalībnieki trenēs prasmi apzināties savas “attiecības” ar dažādību un stiprinās tolerantu attieksmi pret dažādību. Paplašinās un stiprinās izpratni par dažādības aspektiem un iekļaujošas darba vides veidošanas principiem gan savā komandā, gan visas organizācijas līmenī, iegūs idejas praktiskai pielietošanai darba vidē.
Mācīšanās ietver gan pamata teorētiskās nostādnes, gan pieredzes apmaiņu, gan labās prakses piemērus.
 

Organizāciju augstākā līmeņa vadītāji
Lielo struktūrvienību vadītāji, personāla vadītāji

 

Programma

  • Kādēļ jādomā par dažādību un iekļaujošu vidi, organizācijas ieguvumi, ja šī tēma ir organizācijas prioritāšu sarakstā.
  • Dažādības jēdziens un kā mēs katrs individuālā līmenī veidojam “attiecības” ar to. Dažādības aspekti: dzimums, vecums, pieredze, veselības stāvoklis, tautība, utml. - izpratne par to, kā šie aspekti izpaužas darba vidē, izaicinājumi un ieguvumi darba komandā. 
  • Priekšstatu veidošanās un mūsu lēmumu pieņemšanas process dažādības kontekstā. Tolerance pret dažādību. 
  • Trīs raksturīgākās iekļaujošu vidi veidojoša vadītāja iezīmes un kā tās demonstrēt atbilstoši dažādām darbinieku vajadzībām.
  • Kā “mērīt” iekļaujošu vidi, procesi, kas to nodrošina.
  • Iekļaujošas vides veidošana - praktiski piemēri, situāciju analīze un idejas dažādības vadīšanai ikdienā.
Sandra Lāce
Sandra Lāce

Pieredzējusi biznesa trenere darbinieku vadīšanas un attīstības tēmās, supervizore, KBT terapijas speciāliste

275 € + PVN
Dalības maksa
Slēgtais kurss Jūsu komandai no 10 cilvēkiem
Ieplāno laiku savai attīstībai. Līdz mācībām:
Rezervēt vietu