Dr. Inese Millere, ārste, apzinātas ēšanas trenere, stresa vadības konsultante un koučs. Ārste, kas mainīja visu un kļuva par diplomāti, lai vēlreiz mainītu visu kļūstot par apzinātas ēšanas treneri, holistiskā dzīvesveida un stresa vadības konsultanti un kouču.

Inese ir Latvijā pirmā un pagaidām vienīgā licencētā apzinātās ēšanas trenere un starptautiski sertificētā veselības un labizjūtas (wellness) koučs.

Profesionālā pieredze:

  • Organizāciju konsultante/personības izaugsmes trenere/apmācību vadītāja (2006. – šobrīd);
  • Konsultācijas un koučings; apmācību un semināru (klātienes un tiešsaistes) veidošana un vadīšana par stresa pārvaldīšanas, veselības veicināšanas, apzinātības un apzinātas ēšanas tēmām. Individuāli un uzņēmumos Latvijā, Itālijā un Francijā: Bioversity International, CGIAR Consortium, Novartis, Sanofi, Swedbank, RSU, Lattelecom, Zemgales reģiona kompetenču attīstības centrā u.c.
  • Personāla atlase, personāla apmācība, korporatīvais koučings, personāla novērtēšanas un attīstības instrumentu izstrāde, implementācija; individuālie profili; starpkultūru jautājumi. Boyden Global Excecutive search, Itālija; ENI, Agip, NCPOC Kazahija (2006.-2009).

Izglītība:

  • Sociālo zinātņu maģistra grāds politikas zinātnē (Latvijas Universitāte), 1999. - 2002;
  • Ārsta kvalifikācija, Rīgas Medicīnas institūts (tag. Rīgas Stradiņa Universitāte), 1980. - 1986.
  • Holistiskā stresa menedžmenta diploms (UK)
  • Positive neuroplasticity Proffesional course with Dr. Rick Hanson (ASV)

 

Tēmas, kurās trenere veido mācību risinājumus un sniedz konsultācijas:

  • emocionālās un stresa izraisītas ēšanas pārvaldīšana;
  • noturīgu veselīgas ēšanas paradumu veidošana izmantojot apzinātas ēšanas pieeju;
  • veselības veicināšana uzņēmumos izmantojot apzinātībā balstītas intervences.

Nepieciešama konsultācija vai seminārs Jūsu uzņēmumam?

PIETEIKT KONSULTĀCIJU

 

 Iespēja satikt treneri darbībā iespējams vadītāju attīstības programmā: