Linda Jansone par rakstiskās komunikācijas nozīmi:

Mērķauditorija

  • vadītāji;
  • projektu vadītāji
  • iepirkumu, pārdošanas un klientu servisa speciālisti

IEGUVUMI NO SEMINĀRA:

  • Dalībnieki iegūs informāciju par vēstuļu veidiem, stilu, valodas kultūru un citiem būtiskiem jautājumiem;
  • apgūs prasmes izprast sarakstes partnera vajadzības;
  • mācīsies izteikties labā valodā, īsi, saprotami, argumentēti.

 

PROGRAMMA:


Lietišķā komunikācija:
 Saziņas dalībnieki
 Informācijas aprites ceļš
 Atgriezeniskā saite

Rakstiskās komunikācijas specifika

Lietišķā vēstule:
 Mērķis
 Uzbūve
 Saturs
 Stils

Valoda kā galvenais “instruments” rakstiskajā komunikācijā:
 Stila izvēle un piemērošana situācijai
 Efektīva vārdu un frāžu izvēle
 Teikumu veidošanas principi
 Īss populārās gramatikas kurss
 Standartfrāzes, šabloni

Lietišķā etiķete rakstiskajā komunikācijā

 

MĀCĪBU METODES UN PROCESS:

Pirmās mācību dienas mērķis ir apgūt lietišķās rakstības pamatus, savukārt otrajā nodarbībā tiek analizētas konkrētas vēstules un praktizēta vēstuļu rakstīšana atbilstoši dažādām biznesa situācijām.

Norises laiks

Nākamais kurss tiks plānots pēc pieprasījuma. Jautājiet par iespējām mums.

Cena

390.00 EUR + PVN