MĒRĶAUDITORIJA:

 • Klientu konsultanti
 • Pārdevēji
 • Klientu apkalpošanas speciālisti
 • Uzņēmuma “runas cilvēki” – biroja vadītāji

IEGUVUMI NO SEMINĀRA:

 • Izpratne par psiholoģisko mikroprasmju izkopšanu ikdienas komunikācijā.
 • Spēja pamanīt savus un klienta komunikācijas signālus un vadīt tos.
 • Informācija par tendencēm klientu apkalpošanas kultūrā.
 • Iedvesma strādāt ar klientiem neklātienē.
 • Pozitīva mācību atmosfēra.

PROGRAMMA

 • Iepazīšanās. Gaidu, bažu, vajadzību un vērtību noskaidrošana.
 • Komunikācijas izpausmes ietekmes atšķirības, strādājot ar klientiem klātienē un neklātienē.
 • Kā telefoniski komunicēt ar klientu un kā saprast, ka ir izveidots kontakts?
 • Telefonsarunas etapi veiksmīgai sarunas vadīšanai
 • Personīgo ierobežojumu apzināšanās, pārejot no klātienes uz neklātieni darbā ar klientiem
 • Personības resursu un psiholoģisko īpatnību nozīme neklātienes darbā ar klientiem.
 • Kā regulēt sarunu komunikācijā ar emociju pārņemtiem klientiem.
 • Balss un sejas vaibstu pašregulācija kontaktējoties ar klientiem neklātienē
 • Neverbālās un verbālās valodas ietekme.
 • Video piemēri.
 • Atgriezeniskā saikne par iespējām izmantot praktiski iegūto informāciju

ATSAUKSMES PAR TRENERI

 • Ļoti profesionāla! Izcili!
 • Vienkārša pasniegšanas valoda, bez profesionāliem terminiem. Informācija, kas nepieciešams, lai komforti justos tikšanās laikā.
 • Profesionāle, ar dziļu empātiju, ļoti labi sagatavojusies semināram - ne tikai satura ziņā, bet arī laicīgi iekārtota telpa, izdales materiāli, IT u.c. produktīvam darbam nepieciešamais.
 • Esmu ļoti apmierināta ar kursiem, labprāt klausītos vēl kādu kursu (jebkādu) pie šīs pasniedzējas.
 • Pašas pasniedzējas personība, kas demonstrēja cieņpilnu attieksmi pret semināra dalībniekiem un vienlaikus turēja augstu savu pašcieņu, labs paraugs, kā labvēlīgā gaisotnē cilvēki var uzklausīt profesionālus padomus un zināšanas, kā arī var viens no otra mācīties.
 • Lektore salīdzinoši īsā kursā spēja profesionāli sniegt ieskatu kursa tēmā (manuprāt, izceļot būtiskāko). Spēja ieinteresēt par tēmu (radīja vēlmi papildu izzināt patstāvīgi vai citu kursu ietvaros padziļinātāk šo tēmu). Iegūtās zināšanas noderēs gan darbā, gan ikdienā.

MĀCĪBU METODES UN PROCESS

Sarunas metode, video paraugu analīze, novērojuma metode, atgriezeniskā saikne.

Praktiskais darbs 80%, teorētiskais darbs 20%.

 

Norises laiks

Semināra norise: 2. un 9. oktobris (13:00 – 17:00)

Cena

289.00 EUR + PVN
Agrajiem putniņiem: piesakieties līdz 2. septembrim un saņemiet 10 % atlaidi.