Mērķauditorija:

NEfinansisti. Departamentu/ nodaļu/ uzņēmumu vadītāji, kuri vēlas pilnveidot savas zināšanas un prasmes vadības grāmatvedībā, kā arī finanšu plānošanā un analīzē.

 

IEGUVUMI NO SEMINĀRA:

 • Praktiski pielietojamas nianses uzņēmuma darbības finanšu plānošanā un faktisko datu analīzē.
 • Dziļāka izpratne par naudas plūsmas svarīgo lomu uzņēmuma darbībā. 
 • Konstruktīvi kritiska pieeja vispārpieņemtiem aprēķinu mehānismiem, vadoties pēc pieejas “saturs pār formu”.
 • Finanšu aprēķini kā vadītāja palīgs - gan ikdienas, gan stratēģisku lēmumu pieņemšanā.


PROGRAMMA

 • Peļņa ir, naudas nav. Tiek skatīts, kā rodas atšķirības starp aprēķināto peļņu un reālo naudu uzņēmuma kontā, jo nereti mēdz gadīties tā, ka pelnītspējīgam uzņēmumam rodas problēmas ar maksātspēju. Finanšu pārskati ir kā spogulis, kurā ieskatīties var ikviens. Jautājums ir, cik un ko mēs tajos redzam. Kā tos lasīt, kādu informāciju tie satur un ko tie mums nepastāsta? Kā var būt, ka rādītāji labi, peļņa ir, bet naudas nav?

 • Finanšu analīzes koeficienti - bākuguns vai malduguns. Finanšu koeficientu jeb rādītāju aprēķins un izpratne pēc būtības. Ir noteikts "komplekts" finanšu rādītāju, kas bieži tiek lietoti ikdienā. Ir vispārpieņemti diapazoni, kuros šiem rādītājiem būtu jāiekļaujas; tomēr tas ne vienmēr “strādā” realitātē - skatīsim aprēķina un interpretācijas nianses.

   

 • Finanšu plāns kā biznesa intuīcijas papildinājums. Var strādāt, balstoties uz intuīciju; var strādāt, balstoties uz detalizētiem plāniem. “Zelta vidusceļš” būtu abas šīs pieejas apvienot, tādēļ svarīgi zināt, kam pievērst uzmanību, veicot finanšu plānošanu.

 • Cik maksā un cik izmaksā?  Svarīgi apzināties, kuri produkti un pakalpojumi, kā arī kuri klienti nes uzņēmumam peļņu, bet kuri rada zaudējumus. Ja arī uzņēmuma vadība dažādu pamatotu iemeslu dēļ nolemj turpināt darbu ar zaudējumus radošajiem produktiem vai klientiem, tad vismaz lēmums ir skaidri apzināts un situācija tiek vairāk vai mazāk kontrolēta. 
 • Būt vai nebūt projektam – tāds ir jautājums. Projekta finanšu plāna izvērtēšanas metodes noder ne tikai tam, lai izvērtētu projektu, bet arī lai to pilnvērtīgi sagatavotu. Skatīsim visbiežāk izmantotās metodes un pieejas - kādu rezultātu tās dod, kādas ir starp tām pastāvošās likumsakarības, kā arī jēdziena “naudas vērtība laikā” ietekmi.


MĀCĪBU METODES UN PROCESS
Informatīvie bloki, jautājumi un diskusijas. Praktisku uzdevumu risināšana: uzsvars uz datu analīzi un diskusijām, lai atrastu atbildes uz izvirzītajiem jautājumiem un meklētu labākos risinājumus dažādās situācijās.

 

ATSAUKSMES NO IEPRIEKŠĒJAJIEM SEMINĀRIEM:

 • Izpratne par finanšu vadību. Tas ir radošs darbs.
 • Mani ieguvumi -  apzinātas projektu finansiālās puses. Rentabilitātes aprēķins. Ir iegūts: kopējais, vispārējais priekšstats par terminiem.
 • Pasniedzēja, zināšanas, praktiskā pieredze, nepiespiesta atmosfēra, personīga attieksme, atsaucība, iespēja jautāt sev interesējošos jautājumus.
 • Šajās divās dienās apgūts ir ļoti liels daudzums informācijas.

Norises laiks

3. un 12. aprīlis (9:00 - 17:00)

Cena

439.00 EUR + PVN
Agrajiem putniņiem: piesakieties līdz 27.martam un saņemiet 10 % atlaidi.