Programma

 

 • Izpratne par emocionālās sfēras nozīmi un ietekmi.
 • Emocionālās inteliģences pazīmes. Kas ir emocionālais intelekts? Kā to atpazīt sevī un citos? Kā vadīt savas un otra emocijas? Emocionālās inteliģences prasmju attīstīšana.
 • Emociju vadības prasmes pozitīvas saskarsmes stiprināšanā. Praktisks treniņš – spēt atpazīt, apstrādāt, izprast, pašregulēt savas un citu cilvēku emocijas – emocionālā inteliģence.
 • Darbs ar personīgajiem komunikācijas resursiem pozitīvā gaisotnē. Labvēlīgu attiecību veidošanas treniņš un mākslas filmu fragmentu analīze un video treniņa iespēja. Praktisks vingrinājums, - ko es domāju par to, kā komunicēju un kā es realitātē izklausos no malas: iespēja ieraudzīt, dzirdēt un strādāt ar savām saskarsmes prasmēm un mācīties no citiem dalībniekiem.
 • Psihohigiēna – rūpes par savu psihi ikdienā. Ko cilvēkam nodara ilgstošs stress: izmaiņas emocijās, domās, uzvedībā un ķermenī. Kas tieši katram dalībniekam rada stresu un ko darīt, lai atgūtu līdzsvaru. Praktiskas metodes kā palīdzēt atjaunot psihes līdzsvaru ikdienā: fiziski vingrinājumi, relaksācijas tehnikas, elpošanas vingrinājumi, apzinātības prakse, sarunu emocionālās vadīšanas paņēmieni.
 • Mācību laikā trenēto prasmju kopsavilkuma analīze un praktisks uzdevums. Video analīze. Atgriezeniskā saikne par mācībām.

 

Kam treniņš būs noderīgs:

 • Uzņēmumu vadītāji, Personāla vadītāji, struktūrvienību un komandu vadītāji
 • Cilvēki, kam darbs ir saistīts ar ilgtermiņa attiecību veidošanu, kas vēlas paaugstināt savu individuālo stresa noturību un spēju izprast savas un citu cilvēku emocijas.

IEGUVUMI

 • Iedvesma apzināties un izmantot praktiski apgūtās emocionālās inteliģences prasmes un psihohigiēnas metodes ikdienas darbā. Izpratne par emociju vadību un emocionālās inteliģences saturu un izpausmes iespējām komunikācijas procesā.
 • Praktiska iespēja ieraudzīt sevi no malas atšķirīgās komunikāciju lomās un izpausmēs ar praktisku treniņa palīdzību.
 • Spēja atpazīt, apstrādāt, izprast, pašregulēt savas un citu cilvēku emocijas (emocionālā inteliģence), paaugstināta dalībnieku individuālā stresa noturība, veicinot izpratni par emociju vadību, vairojot psiholoģisko labklājību un psihohigiēnu (ikdienas rūpes par psihi). Dalībnieki izpratīs sava stresa cēloņus, savas reakcijas uz šiem cēloņiem un spēs labāk vadīt emocionālās un fiziskās reakcijas. Ilgtermiņā, pielietojot praksē nodarbībā iegūtās zināšanas, palielināsies dalībnieku labsajūta un produktivitāte ikdienā.

 

Mācību mērķi

 • Paaugstināt dalībnieku individuālo stresa noturību, veicinot izpratni par emociju vadību un vairot viņu psiholoģisko labklājību, veicinot psihohigiēnu (ikdienas rūpes par psihi).
 • Spēt atpazīt, apstrādāt, izprast, pašregulēt savas un citu cilvēku emocijas (emocionālā inteliģence). Personīgi aktuālo sociālo prasmju pilnveidošana no grūtībām uz iespējām. Personīgo emocionālo resursu izvērtēšana un attīstīšana, rūpējoties par psihohigiēnu.

 

Mācību metodes:

 • Sarunas metode – diskusija grupā, informācijas sniegšana, individuāli un divu vai trīs cilvēku grupās veicami praktiskie vingrinājumi.
 • Novērojuma metode - video fragmentu analīze.
 • Pašrefleksija.
 • Atgriezeniskā saikne no kolēģiem un pasniedzējas. Grupā tiks apgūta pozitīvas atgriezeniskās saites nozīme no kolēģiem, lai mazinātu stresa izraisītās sekas un veicinātu psiholoģisko labsajūtu darbavietā, rūpēs par psihohigiēnu.

 

 

Norises laiks

11. jūnijā (09:00 - 17:00)

Cena

250.00 EUR + PVN
Piesakieties līdz 11. maijam un saņemiet 10 % agrā plānotāja atlaidi.