Cena

Šobrīd šis kurss tiek pārveidots. Jaunā veidolā to redzēsiet novembrī. Lai pirmais uzzinātu par jauno kursu, aizpildiet formu vai atrakstiet uz kic@kic.lv