Programmas mērķis:  Iekšējo resursu apzināšanās un personīgās (profesionālās)  efektivitātes celšana.

Ieguvumi no semināra:

Konstruktīva attieksme pret notiekošo veidojas no mūsu spējām

 • kritiski izvērtēt un pārbaudīt katrreiz pieejamo informāciju,
 • padziļināti analizēt un saskatīt katra notikuma loģisko struktūru,
 • radoši konstruēt savu patstāvīgo viedokli un konceptualizēt to ar pietiekamu argumentu palīdzību, kā arī
 • elastīgi attiekties pret savu redzējumu kā vienu iespējamo, bet ne galēji patieso vai pareizo.

Šāda attieksme spēj būtiski uzlabot mūsu ikdienas saskarsmē nepieciešamās prasmes

 • veidot konstruktīvu dialogu ar citiem cilvēkiem
 • saprast, saprasties un nonākt pie konstruktīva lēmuma,
 • sadarboties un vienoties par konstruktīvu rīcību.

 

 Eksperts Edmunds Apsalons par Komunikāciju kā vadītāja pamatkompetenci.

Komunikācija ir ciešā saskarē ar domāšanas loģiku un prasmi.

Programma:

17.08. Kritiskas domāšanas iemaņas: domāšanas kļūdu atpazīšana

Kāpēc mēs sistemātiski pārvērtējam/nenovērtējam pozitīvās iespējas un panākumu iespējamību?
• Kāpēc mēs pārvērtējam/nenovērtējam savas zināšanas? Vai mēs zinām, ko mēs zinām un vai mēs zinām, ko mēs nezinām?
• Kāpēc mēs pārvērtējam/nenovērtējam citu cilvēku viedokļus? Vai tas, par ko ir pārliecināts vairākums, ir patiesība? Ar ko atšķiras šķietams konsenss no patiesa konsensa? Vai ir iespējams nonākt pie konsensa visos jautājumos? Kādās situācijās kolektīvā domāšana kļūst bīstama?
• Kāpēc mēs pārvērtējam/nenovērtējam autoritāšu teikto? Vai autoritātes ir nekļūdīgas?
• Kāpēc mēs pārvērtējam/nenovērtējam konsekvences? Vai visas konsekvences ir loģiskas? Vai mums ir jābūt konsekventiem?
• Kāpēc mēs pārvērtējam/nenovērtējam savu pieredzi? Vai pieredze ir viss, ko mēs esam pieredzējuši? Vai mēs mācāmies no savas un citu cilvēku pieredzes? Kā veidojas mūsu ieradumi un kā tie kontrolē mūsu domas?
• Kāpēc mēs pārvērtējam/nenovērtējam objektīvas sakarības? Kāpēc mums patīk/nepatīk riskēt? Vai vienmēr rīkoties ir labāk nekā nedarīt neko?
• Kāpēc mēs pārvērtējam/nenovērtējam izvēles iespējas? Kāpēc mums patīk/nepatīk izvēlēties? Kā noteikt visas iespējamās izvēles?

 

Mācību metodes un process

 • Īsie informatīvie bloki, diskusijas, piemēru analīze, praktiski uzdevumi

Dalībnieku atsauksmes PAR treneri

 • Pasniedzējs ar savu harizmu atrāva no interneta telefonā. Ļoti aizraujoši un interesanti.
 • Profesionālis. Pārzina, ko dara. Izcils savas jomas speciālists.
 • Pasniedzējs ir zinošs, atraktīvs un saprotams.
 • Pasniedzējs spēja aizraut ar savu stāstījumu, gana liela pieredze, lai argumentētu teoriju ar konkrētiem piemēriem.
 • Neieteiktu citiem konkurentiem, lai tikai mēs zinām šīs vērtības J
 • Pasniedzējs runā saprotamā un "piezemētā" valodā, kas viennozīmīgi sekmē teiktā labu sapratni.
 • Virs gaidītā. Nebiju cerējusi tik daudz praktisku iemaņu.
 • Konstruktīvi un produktīvi pasniegts mācību seminārs, ar reāliem un īstiem piemēriem.
 • Izpratu elastīgas domāšanas principus, kas ļaus paskatīties uz lietām kritiskāk.
 • Iespēja uz savu domāšanas veidu paskatīties no "trešā" punkta.
 • Uzmanības piesaiste visas nodarbības laiku, interesanta tēma, pirms tam šo neesmu mācījusies, tāpēc bija diezgan aizraujoši paskatīties uz sevi & citiem no malas.

Dalības maksa

Viens treniņš EUR 150 (piesakoties mēnesi ātrāk, saņemiet 10% atlaidi)

 

Treniņš Jūsu uzņēmumā

Piedāvājam iespēju organizēt slēgtas mācības Jūsu uzņēmumā šajā un citās atklāto kursu tēmās. Sazinieties ar mums par tikšanās iespējām. 

JĀ, interesē mācības mūsu komandai 

 

Norises laiks

17.08 (9:00 - 13:00)

Cena

150.00 EUR + PVN
EUR 150 + PVN. Piesakoties mēnesi iepriekš -10% atlaide!