Mērķauditorija

 • Jaunajiem un topošajiem vadītājiem
 • Tiem, kas par vadītājiem kļuvuši, vispirms sevi pierādot kā izcili speciālisti, un tiem, kas nesen nodibinājuši savu uzņēmumu un to vada


Programmas mērķis

Sniegt izpratni par vadītāja darbu un lomu, kā arī apgūt praktiskas iemaņas sekmīgai vadītāja funkciju veikšanai: 

 • Kāds ir izcils vadītājs?
 • Kādas ir izcila vadītāja profesionālās kompetences?
 • Kāds ir mans vadīšanas stils?
 • Kā noteikt un vienoties par kopējiem mērķiem?
 • Kā veidot komandu?
 • Kā motivēt sevi un savus kolēģus?
 • Kā un vai kontrolēt darbiniekus?


Ieguvumi

Dalībnieki zinās

 • Kas ir vadītāja loma un atbildība
 • Kā attīstīt vadītāju profesionālās kompetences
 • Kādi ir vadības stili
 • Kādas ir vadītāja funkcijas 

Dalībnieki pratīs

 • Pielietot situācijai atbilstošu vadības stilu
 • Plānot un organizēt darbu, sabalansējot dažādas vajadzības uzņēmumā
 • Motivēt sevi un kolēģus
 • Sniegt atgriezenisko saiti par darba rezultātiem


Dalībnieku atsauksmes par kursu

 • Ļoti laba, bagāta tēma, viela pārdomām. Daudz no stāstītā var palīdzēt vērtēt sevi.
 • Labākie kursi, kādos jebkad esmu bijis.
 • Ieguvu sapratni par to, kā būtu jārīkojas dažādās situācijās. Labs iedrošinājums, kā arī redzējums uz sevi no malas.
 • Mācību laikā tika apskatīti risinājumi dažādām problēmsituācijām.
 • Mans ieguvums - labāka izpratne par vadīšanu. Rīcības formulējumi.
 • Pieeju iespējas cilvēku vadībā.                                                                                
 • Profesionāla, zinoša pasniedzēja.                                                                                   
 • Liela pievienotā vērtība.                                                                                                                        
 • Piemēri, grupas darbi un konspekti. Jo bija izmantotas visas tās maņas.                               
 • Vēlējos vairāk uzzināt par konkrētiem motivēšanas rīkiem, bet kopumā divu dienu garumā bija pamatīgs garīgs darbs.
 • Palīdzēja iepazīties ar vadītāja lomu un sistemātiski nodarbību laikā izvērtēt savu uzņēmumu. Patika, ka kolēģi dalījās savā pieredzē kā praktiķi no dažādām nozarēm.                                
 •  Savas un komandas vērtības, motivācija un iziešana no komforta zonas. Attīstības spirāle. Vadības stils; deleģēšana - ne tikai kā vadītājam, bet arī komandai.                                         
 • Jautājumi sev un darbiniekiem ikdienā.                                                                                      
 • Ieguvu lieliskas lietas kā, piemēram, lielāku prasmi vērtēt darbiniekus un kā pareizāk viņus motivēt.
 • Dinamiskas 2 dienas ar daudz jaunām atziņām.                                                    
 • Paskatījos uz savu vadīšanu no cita skatu punkta. Daudz pozitīvu un lietderīgu atziņu.
 • Patīkami, ka tika izspēlētas situācijas, kas raisa domāšanu. Nav sausa faktu izklāstījuma.
 • Lieliski, interesanti, aizraujoši!
 • Līmenis bija tiešām profesionāls.


Programma

 • Vadītāja profesionālās kompetences
 • Vadītāja profesionālo kompetenču attīstības metodes
 • Vadības stili
 • Vadītāja funkcijas un lomas
 • Mērķu noteikšana
 • Vadītājs un komanda
 • Motivēšana, darbinieku iesaistīšana un attīstība
 • Kontrole un atgriezeniskā saite
 • Vadītāja motivācija


Mācību metodes un process

1. diena. Praktisks seminārs, kura laikā dalībnieki iepazīstas ar vadītāja profesionālajām kompetencēm, diskutē par to būtību un nozīmīgumu pašreizējās darba vietās, nosaka sev attīstāmās kompetences. Analizējot dažādas cilvēku vadīšanas situācijas, dalībnieki izprot dažādus vadības stilus, spēj noteikt sev raksturīgo vadības stilu, un izvēlēties darba situācijai vispiemērotāko. Refleksija par dienas laikā apgūto.

2.diena. Praktisks seminārs, kura laikā dalībnieki apgūst vadīšanas funkcijas un lomas. Darbojoties gan individuāli, gan grupās, dalībnieki analizē vadīšanas funkciju elementus un izveido sava uzņēmuma situācijai atbilstošu vadīšanas modeli.

 

Trenere Anita Gaile ir līdzautore ”Efektīva vadītāja rokasgrāmata”, kas izstrādāta pēc Valsts kancelelejas iniciatīvas augstākā līmeņa vadītāju attīstības programmas projektā. 

 LASĪT: EFEKTĪVA VADĪTĀJA ROKASGRĀMATA

 

 Foto: Agnese Aljēna

 

Treniņš Jūsu uzņēmumā

Šis ir atklātais kurss, taču piedāvājam iespēju organizēt slēgtas mācības Jūsu uzņēmumā šajā un citās atklāto kursu tēmās. Sazinieties ar mums par tikšanās iespējām. 

Jā, interesē treniņš mūsu komandai 

Norises laiks

30. septembris un 1. oktobris (9:00 -17:00)

Cena

439.00 EUR + PVN
Agrajiem plānotājiem: piesakieties līdz 30. augustam un saņemiet - 10 % atlaidi