Mērķauditorija:

Uzņēmumu, struktūrvienību vadītāji, personāla vadītāji.

Ieguvumi no semināra:

 • Izpratīsiet un noorientēsieties fizisko personu datu aizsardzības regulas pamatprasībās
 • Saņemsiet ieteikumus, lai mazinātu riskus biznesā, kas saistīti ar datu drošību
 • Visticamāk, nepazaudēsiet naudu nezināšanas dēļ
 • Dzīvosiet mierīgāk

Mācību metodes un process

 • Informatīvie bloki, piemēri no pasniedzēju profesionālās pieredzes, dalībnieku situāciju analīze un diskusijas.

PROGRAMMA
1. DIENA, Ivo Krievs (9:00 - 17:00)

 • Kas ir personas dati?  Galvenie datu aizsardzībā lietotie jēdzieni. Kas ir pārzinis, apstrādātājs jeb operators, trešā persona un kā tos nošķirt? Kādi ir galvenie datu apstrādes principi?
 • Kādi ir datu apstrādes tiesiskie pamati? Kādi ir pārziņu pamatpienākumi un atbildības? Kādas ir datu subjektu tiesības?
 • Kā organizēt datu apstrādi, lai nodrošinātu datu drošību? Cik ilgi var glabāt datus? Kādi ir priekšnoteikumi datu nodošanai ārpus ES/EEZ?
 • Kādas izmaiņas paredz jaunā Vispārējā datu aizsardzības regula, salīdzinot ar esošām prasībām?
 • Kādi ir izplatītākie pārkāpumi?

PROGRAMMA
2. DIENA, Agris Krusts (13:00 - 17:00)

 • Kādas ir tehnoloģiskās problēmas atbilstības regulas nodrošināšanai uzņēmumos un organizācijās Latvijā. 
 • Esošās situācijas anonīms apskats, balstoties uz pieredzi auditos.
 • Apskats par jomām, kur daudzi varētu nesasniegt atbilstību.
 • Ieteikumi, kā mazināt riskus personas datu apstrādē, pat ja pilnīga atbilstība uzreiz nav iespējama:

   Pseidoanonimizācija

   Šifrēšana

   Arhīvu veidošana, datu modeļu pārskatīšana

   Loģiskā aizsardzība

 

ATSAUKSMES NO IEPRIEKŠĒJIEM TRENIŅIEM:

 • Informācija tika pasniegta viegli saprotamā veidā, un galvenais - ļoti aktuāla.
 • Uzzināju daudz jaunu lietu, kā arī lika aizdomāties par kārtību uzņēmumā, kas saistīts ar datu drošību.
 • Idejas tālākai darbībai, rīki, pieredze no citu situācijām.
 • Ļoti noderīga informācija man kā vadītājam.

 

 

Agris Krusts:

 

 

Ivo Krievs par datu drošību:

 

 

 

Cena

Kurss šobrīd nav kalendārā, Jauns kurss tiks organizēts pēc pieprasījuma. Vienmēr pieejamas slēgtu mācību un konsultāciju iespējas