Mācēt mācīties: Biznesa mācību tendences 2022

Kā Latvijā vadošais biznesa mācību un konsultāciju uzņēmums sekojam līdzi izmaiņām gan mācību jomā pasaulē, gan mūsu klientu vajadzībās un pieprasījumos, te piedāvājam savus novērojumus par aktuālajām mācību tendencēm.

📌​ Nepārtraukta mācīšanās kā klasiska vērtība. Nepārtraukta mācīšanās ir viena no svarīgākajām šodienas un nākotnes prasmēm, kas savu aktualitāti nemaina. Ne velti kāds populārs ķīniešu sakāmvārds vēsta, ka mācīšanās ir kā iršanās pret straumi – pārstāsi airēt, tevi tūlīt nesīs atpakaļ. Šajā laikmetā, kad pasaule mums apkārt mainās tik strauji, nepieciešamās airēšanās ātrums ir stipri pieaudzis.

📌​ Darba devēji aizvien pārdomātāk izvēlas mācību risinājumus – balstoties savās un darbinieka vajadzībās. Ir un būs mācības, kas darbiniekiem tiek piedāvātas ar mērķi iedvesmot vai iepriecināt, piemēram, ar personiskajai dzīvei noderīgām zināšanām vai prasmēm – apjomīgu īsu iedvesmas lekciju ciklu uzplaukumu piedzīvojām pērn. Tomēr aizvien vairāk ir darba devēji, kas apzinās, ka darbinieku attīstīšana ir mērķtiecīgs ieguldījums ne tikai darbinieka, bet arī savā attīstībā ilgtermiņā.

📌​ Atrast laiku mācībām. Darba devējam jādomā par nepieciešamo t.s. hard un soft kompetenču definēšanu – minimālo un optimālo šo kompetenču līmeni, kas konkrētām darbinieku grupām jāapgūst, kā arī par to, kā mācīšanos iekļaut darbinieka ikdienā – vai tās būtu regulāras nelielas mācību ‘porcijas’, vai lielāki netraucētu mācību bloki. Uz ilgtspējīgu attīstību orientēti darba devēji apzināti kultivē mācīšanos kā ikdienas darba sastāvdaļu.

📌​ Labas vadīšanas prasmes attālināta darba/ hibrīddarba un labu darbinieku iztrūkuma laikā ir kļuvušas būtiskākas kā jebkad – daudzi darba devēji turpina mērķtiecīgi ieguldīt vadītāju attīstīšanā, izvēloties vai nu konkrētas kompetences, uz kurām koncentrēties, vai arī vispusējas vadītāju attīstības programmas.

📌​ Attālināto mācību formāts ir uz palikšanu – īpaši īsajiem mācību pasākumiem (kursi, vebināri, konferences u.c.). Nekādu pārsteigumu. Cilvēki ir novērtējuši laiku un resursus, kas jāiegulda, lai apmeklētu mācību pasākumu klātienē. Attālinātais formāts piešķir dzīvei lielāku elastību un paaugstina personīgo efektivitāti.

📌​ Online mācības (ieraksti) turpina savu uzvaras gājienu. Tiks veidoti daudzi vērtīgi kursi, kas būs kā atsevišķs zināšanu ieguves avots vai papildinājums lielākām mācību programmām.

📌​ Mācīšanās kultūra un pašdisciplīna. Attālinātās mācības prasa ļoti augstu pašdisciplīnu un spēju būt klātesošam, kas daļai auditorijas ir izaicinoši un pieprasa mainīt paradumus. Ne velti viena no aktuālākajām prasmēm ir mācēt mācīties.

📌​ Tiešsaistes mācībās īpaši svarīga un mērķtiecīgi plānojama ir auditorijas iesaiste un mijiedarbība, lai cilvēkiem būtu iespēja ‘satikties’ pēc būtības. Jā, attālinātais formāts palielina arī iespēju ‘paslēpties’, īpaši pasākumos ar lielāku dalībnieku skaitu, tomēr mūsu pieredze liecina, ka vairumam mācību dalībnieku, īpaši tiem, kas ne tikai mācās, bet arī strādā attālināti, trūkst tieši neformālā ‘satikšanās’ un cilvēciskais kontakts. Nelielas mācību grupas, kā arī dalīšanās digitālajās istabās padara šādu satikšanos pēc būtības iespējamu.

📌​ Mācību formātu kombinēšana. Līdzīgi kā daudzviet nav vairs iedomājams 100% darbs klātienē, nav vairs iedomājama arī atgriešanās pie mācībām klātienē tik lielā apjomā kā pirms pandēmijas. Ticams, ka gan darbā, gan mācībās izplatītākais būs hibrīda formāts, kurā mācību dizains tiks pielāgots konkrēta mērķa sasniegšanai, izmantojot katra formāta priekšrocības un mērķtiecīgi pielāgojot mācības dalībnieku vajadzībām un apstākļiem.

Raksta autore: KIC produktu attīstības vadītāja, supervizore Rūta Bumbiere.

Iedvesma no: