Kaspars Bindars: Kas ir izplatītākie projektu vadības klupšanas akmeņi?

Projektu vadītājs ir varonis!

Lai gan kļūdas projektu vadībā ir visdārgākās, koncentrējoties uz rezultātu, kvalitāti ietekmējošās lietas ne vienmēr tiek laikus pamanītas un novērstas.

Mūsu projektu vadības tēmu eksperts Kaspars Bindars nosauc lietas īstajos vārdos un dalās ar izplatītākajiem projektu vadības klupšanas akmeņiem:

(prioritāšu secība atkarīga no projekta veida)

1. Iekšējā komunikācija

Projektu vadības un projektu izpildes līmenis komunicē formāli un pārāk reti, lai atbilstoši reaģētu uz nepieciešamajām izmaiņām darbu apjomā, piekoriģētu plānus un laika grafiku. Tas var novest pie tā, ka projekta vadības un izpildītāja līmeņiem ir atšķirīgi viedokļi par projekta izpildes gaitu un budžeta patēriņu. 

2. Komandas sadarbība 

Bieži vien projektu vadītājs neredz vai arī izliekas neredzam komandas nespēju vai nevēlēšanos sadarboties kopēja mērķa vārdā. Tas var novest gan pie termiņu kavēšanas, gan pie nepareizi izprastiem uzdevumiem un to nekvalitatīvas realizācijas.

3. Projekta grafiks ir formāls vai arī tā nav.  

Ir noteikts tikai beigu datums, kas, ņemot vērā projekta darba apjomu, jau ir nereāls. Lai ieviestu šādu projektu, pasūtītājiem ir jāliek skaidri saprast - vai nu var izdarīt "kaut ko" līdz konkrētajam datumam, vai nu saņemt termiņa pagarinājumu. Abos gadījumos jārēķinās ar budžeta pārtēriņu un iespējamo komandas izdegšanu virsstundu dēļ.

4. Ekspluatācijā nododot testi tiek veikti virspusēji

Vai arī netiek veikti vispār. Aizbildinājumi ir visdažādākie - laika trūkums, ar tirgus situācija, konkurences spiediens...utt.Labā prakse paredz iekļaut laika grafikā testus kā atsevišķu uzdevumu ar  piesaistītiem kompetentiem resursiem. Pretējā gadījumā jārēķinās ar ievērojamām problēmām uzsākot ekspluatāciju, kas noved pie papildus līdzekļu tēriņa problēmu novēršanai. Cieš arī uzņēmuma reputācija.

5. Resursu kompetence un pieejamība, konfliktējošas piesaistes

Bieži vērojama parādība, sevišķi lielās organizācijās ar daudziem vienlaicīgi veicamajiem projektiem, kur nepieciešami līdzīgas kompetences resursi. Palīdzēt varēs uzņēmuma projektu portfeļu plānošana.