11 atziņas, ko esam guvuši, divus gadus organizējot mācības attālināti

Attālinātās mācības pasaules praksē nav jaunums, taču Latvijas mērogā pandēmija tās padarīja par normu. Par to, kā mums kā lielākajai mācību kompānijai Latvijā izdevās augstu kvalitātes latiņu noturēt arī attālināti, vēl stāstīsim. Šajos 2 gados, organizējot vairāk kā 500 mācību sesijas šogad vien, te dažas no mūsu gūtajām atziņām:

#1

Nepārtraukti uzlabojumi un mācīšanās, darot. Gan KIC biroja komanda, gan vairāk kā 50 KIC treneri esam daudz mācījušies, veidojot, vadot un organizējot attālinātās mācības. Runājam vienā valodā ar pasaules praksi. Galvenās lietas, kas strādā mums un ko rekomendējam:

  • ņemt vērā cilvēka koncentrēšanās spējas, plānojot sesiju garumu un pauzes, kā arī mācību norises dinamiku – principā neplānojam pilnas mācību dienas attālināti;
  • veidot mācību tehniskos scenārijus – kurā brīdī tiks izmantots kāds rīks un saites uz tiem, kāda informācija publicējama čatā u.tml.;
  • testēt rīkus un metodes pirms attālināto mācību organizēšanas, mēģinot iejusties dalībnieku ādā – kā padarīt rīku izmantošanu pēc iespējas vieglāku un vienkāršāku. Mācīšanās process caur jaunu pieeju un rīku meklēšanu turpinās nepārtraukti.
  • prasīt atgriezenisko saiti arī par mācību formātu un dalībnieku saskatītajiem plusiem un mīnusiem, izvērtējot ieteikumus un jēgpilnos uzreiz ieviešot.

#2

Iesaiste ir rūpīgi jāplāno. Attālinātas mācības prasa ieguldījumu no treneru, mācību kompānijas un arī uzņēmuma puses, nevar paļauties uz improvizāciju un dabisko dinamiku, kas rodas klātienē. Cilvēki šajā ‘distancēšanās laikmetā’ alkst pēc kontakta ar cilvēkiem, un tas ir jāņem vērā, organizējot mācības attālināti, gan mērķtiecīgi plānojot un veicinot dalībnieku mijiedarbību visiem kopā un mazajās grupās, gan neaizmirstot socializēšanos pirms mācību sākuma un pauzēs.

 #3

Formāta atbilstība mērķim un auditorijai. Ir un paliks cilvēki, kas vienmēr priekšroku dos klātienes mācībām, vienlaikus rodas arvien vairāk to, kas novērtējuši attālināto mācību plusus un izvēlēsies tās kā primāro formātu. Runa ir gan par patikšanu, gan pieradumu, gan ērtību, gan formāta atbilstību mērķim un iespējām.

#4

Uzņēmuma paradumu nozīme attālināto mācību pieņemšanā. Ir organizācijas, kas pamatā ir strādājušas klātienē vai kur nav tradīciju aktīvai dalībnieku mijiedarbībai attālinātā formātā – sadarbībā ar šīm organizācijām sākotnēji novērojam lielāku skepsi pret attālināto formātu. Saskaroties ar pozitīvu pieredzi, kaut vai atklājot, ka attālināti ir iespējams diskutēt mazās grupās, izmantot dažādus rīkus, radīt klātbūtnes efektu, tas mainās. Papildus bonuss – no mācībām tiek paņemtas metodes un rīki, ko izmantot arī iekšējo procesu attālinātai vadībai – komunikācijā un interakcijā ar komandu. Lielākais kompliments trenerim ir komentārs, ka “bija sajūta, ka esam klātienē”. Lai izdodas to sasniegt!

#5

Strukturētība palielinās. Viens no attālināto mācību plusiem ir precīzāka laika plānošana – struktūru un disciplīnu, pildot uzdevumus, ievērot ir vieglāk. Tēmās, kurās ir vēlme apgūt konkrētas lietas, kur ir svarīgi rezultāta ieguvei ievērot disciplīnu, nenovirzīties no tēmas – attālinātas mācības pat sniegušas papildus ieguvumus.

#6

Vide, kas palīdz vai vismaz netraucē koncentrēties. Lielākās grūtības saistībā ar attālinātajām mācībām sagādā dalībnieku spēja un iespējas koncentrēties – paralēli nedarīt citus darbus (jo tāpat jau esi pie datora), atrašanās vieta – cik tā ir ērta un netraucēta (kāds nenāk iekšā, neuzdod jautājumus u.tml.), un vizbeidzot tehniskais nodrošinājums – aprīkojums, t.sk. kamera, iepriekš lejuplādētas programmas, interneta kvalitāte. Gan mums, gan katram personīgi un uzņēmumu līmenī vēl ir daudz, ko darīt, lai veidotu vidi, plānotu laiku un trenētu apzinātību, lai mācīšanās laikā (un arī sapulcēs) esam klātesoši. Uzņēmumiem rekomendējam, organizējot iekšējās mācības, kā arī piesakot darbinieku īsajiem kursiem, pārliecināties, ka viņam ir vieta, kur netraucēti būt, kā arī uzņēmuma kultūra ļauj atstēgties no darbiem, lai būtu klātesoši mācībās.

#7

Attālināti visu nevar tāpat kā klātienē. Ne visas mācības varam attālināti realizēt tāpat, kā klātienē. Ir tēmas, kur gan treneri, gan dalībnieki priekšroku dotu klātienes formātam, īpaši, ja runa ir par personības attīstības tēmām, kur mijiedarbība ar citiem ir dažādos līmeņos un bieži lielu lomu spēlē sajūtamais, ne pateiktais. Protams, varam domāt, ka šeit papildus lomu spēlē neformālās komunikācijas iespējas ar grupas dalībniekiem un satikšanās prieks, īpaši, ja, strādājot attālināti, esi noilgojies pēc cilvēciskā kontakta.

#8

Asistents kā VIP atbalsts. Tehniskais asistents ir ļoti noderīgs daudzos gadījumos, lai treneris var 100% koncentrēties uz mācību saturu un dalībnieku iespējamajām tehniskajām problēmām ir ātrāks risinājums. Ja treneris to vēlas un mācībās plānotais to prasa, to nodrošinām no savas puses.

#9

Ierakstīt vai neierakstīt? KIC mācībās lielākoties neveicam ierakstus, jo vēlamies atklātas dalībnieku sarunas, dalīšanos ar pieredzi, jautājumu uzdošanu. Ja tiek veikts ieraksts, dalībnieki ir krietni atturīgāki, tāpēc to praktizējam pamatā tikai lekcijās un pasākumos lielākam dalībnieku skaitam.

#10

Dalībnieku kamerām ir jābūt ieslēgtām! Tas ne vienmēr visiem dažādu iemeslu dēļ ir saprotams vai iespējams, bet turpinām uz to pastāvēt. Tā kā pārsvarā strādājam ar mazām grupām, redzēt vienam otru ir ārkārtīgi būtiski. Galu galā ir pierādīts, ka, redzot cita cilvēku sejas un mijiedarbojoties, izstrādājās laimes hormoni, kā arī treneris, redzot dalībniekus, var ātrāk reaģēt uz kādu grimasi vai vēlmi izteikties.

#11

Jāparedz laiks konkrētu rīku apguvei, lai dalībniekiem tehniskās grūtības nerada lieku aizkaitinājumu un līdz ar to nespēju koncentrēties uz mācību saturu. Rīkiem jābūt samērīgiem ar auditorijas prasmju līmeni, vienlaikus nenovērtējot dalībniekus par zemu. Pat pēc 2 gadu attālināto mācību organizēšanas, jāatcerās, ka ir dalībnieki, kas ir vairāk pieraduši pie vienas vai otras tiešsaistes platformas (Zoom vs MS Teams), tāpēc ir vērts ieskicēt, kā tā strādā. Nemaz nerunājot par tādiem mazliet specifiskiem, bet augstu novērtētiem rīkiem kā, piemēram, MIRO. Mācību laikā dalībnieki priecājās apgūt dažādus rīkus un metodes, ko pašiem pēc tam izmantot savās komandās. Esam saņēmuši daudz atzinīgu vārdu par šo!

Raksta autore: Produktu attīstības vadītāja, supervizore Rūta Bumbiere