Atsākas klātienes mācības: Ko mēs darām drošām mācībām

 
No jūnija atsākušās klātienes mācības KICā - gan atklāto kursu, gan slēgto mācību un ilgtermiņa vadītāju programmu grupās.
 
Šis ir bezprecedenta gadījums. Mēs darām visu iespējamo, lai Jūs mācītos drošā vidē. Tam vajadzīga arī Jūsu līdzdalība un apzinīga attieksme pret noteikumiem.
 • Esam izveidojuši apliecinājumu, ko aicināsim visus mācību dalībniekus un personālu, kas iesaistīts mācību nodrošināšanā parakstīt klātienē pirms mācībām. Iepriekš e-pastiski lūgsim apstiprināt informācijas patiesumu. 
 • Izstrādāti KIC mācību organizēšanas noteikumi ar drošības pasākumiem COVID laikam.
 • Saskaņoti noteikumu apliecinājumi ar sadarbības partneriem un mācību organizēšanā iesaistītajiem dalībniekiem.
 
Lai rūpētos par Jūsu drošību un veselību KIC, kā mācību pakalpojuma sniedzējs, mācību laikā apņemas nodrošināt: 
 • Pasniedzējs, citi mācību dalībnieki un KIC darbinieki, kas ir iesaistīti mācību pakalpojuma sagatavošanā, ir apliecinājuši, ka viņiem nav noteikta pašizolācija, mājas karantīna vai stingrā izolācija. Cik viņiem zināms, nav bijuši kontaktā ar COVID – 19saslimušo. Kā arī nav sev novērojuši ar COVID – 19 saistītās akūtas elpceļu infekcijas slimības pazīmes (paaugstināta temperatūra, klepus, rīkles iekaisums, elpas trūkums).
 • Ievērojam MK noteiktos piesardzības pasākumus.
 • Mācību telpa tiks iekārtota tā, lai nodrošinātu 2 metru distanci starp mācību dalībniekiem un pasniedzēju. Ja nebūs iespējams nodrošināt 2 metru fizisko distanci, piedāvāsim mutes un deguna aizsegus. 
 • Mācības notiek atbilstoši Veselības ministrijas rekomendācijām, ievērojot pārtraukumus ne retāk kā pēc 2h uz 15 minūtēm, kuru laikā nodrošina telpu vēdināšanu.
 • Pusdienu pārtraukumā mācību telpa tiks vēdināta, izmantojot dabisko vai mehānisko ventilāciju, galda virsmas, krēslu rokturi, durvju rokturi un citi koplietojamie priekšmeti tiks dezinficēti atbilstoši prasībām.
 • Mācību materiāli un individuālā kanceleja tiek nodrošināta atsevišķā iepakojumā.
 • Mācību telpā pieejamas maskas un dezinfekcijas līdzekļi, cimdi dalībnieku izmantošanai vajadzības gadījumā.
 • Tiek veikta mācību dalībnieku uzskaite, lai būtu iespējams apzināt un brīdināt kontaktpersonas COVID-19 infekcijas gadījumā.
 • No visiem piegādātājiem, kas iesaistīti mācību procesa nodrošināšanā un klientu apkalpošanā (drukas uzņēmums, telpu iznomātājs, ēdināšanas pakalpojumu sniedzējs, pasniedzēji un tml.) ir saņemts apliecinājums, ka iesaistītais personāls ievēro MK noteikumos un labajā praksē balstītos noteikumus higiēnai, telpu dezinfekcijai, vēdināšanai, personāla drošībai, ēdināšanas nodrošināšanai.

Tai skaitā:

 • Publiski izvietota informācija par pulcēšanās un distancēšanās ierobežojumiem, higiēnu.
 • Kontrolē cilvēku plūsmu, lai novērstu drūzmēšanos pie ieejām, izejām, tualetēm un citur, kur notiek pastiprināta cilvēku pulcēšanās;
 • Nodrošina iespēju veikt roku higiēnu (nodrošinot siltu ūdeni, šķidrās ziepes un roku susināšanas līdzekļus vai spirtu saturošus roku dezinfekcijas līdzekļus (vismaz 70 % etanola));
 • Veic regulāru telpu un virsmu,sk. Inventāra tīrīšanu, dezinfekciju, pievēršot īpašu uzmanību virsmām un priekšmetiem, ar kuriem cilvēki bieži saskaras (piemēram, durvju rokturi, galdu virsmas, krēslu roku balsti, virsmas tualetēs, krāni utt.).
 • Veic regulāru telpu dabisko vai mehānisko vēdināšanu, tai skaitā pasākumus plāno ar pārtraukumiem ne retāk kā ik pēc 2 stundām, kuru laikā nodrošina telpu vēdināšanu vismaz 15 minūtes.
 • Telpu iznomātājs pievērš uzmanību maksimālajam personu skaitam, kas drīkst uzturēties iekštelpās.

 

Kā mums veicas, ieviešot drošības nosacījumus?

 • Mācību dalībnieki un partneru personāls goprātīgi paraksta un ievēro drošības nosacījumus
 • Esam ieviesuši papildus novērtējuma punktu anketās par "Drošības sajūtu mācību laikā" regulāri monitorējot mācību dalībnieku atgriezenisko saiti un nosacījumu ievērošanu mūsu partneru iestādēs. Vidējais mācību grupu dalībnieku drošības sajūtas novērtējums pēdējo 3 mēnešu laikā ir augsts.