Jūties laimīgs darbā un sasniedz vairāk.

Vadot treniņus dažāda līmeņa vadītājiem un speciālistiem, mūsu treneri bieži prasa dalībniekiem atcerēties visiedvesmojošāko vadītāju, ar kuru viņiem ir sanācis strādāt, un raksturot viņu.   Dzirdot atbildes, secinām, ka tās ir pārsvarā par SAJŪTĀM un EMOCIJĀM. Darbā mums ir svarīgi:

  • SAJUST savu “piemērotību”, piederību kompānijai, komandai, kā arī mērķi, kas piešķir darbam jēgu un dod iespēju sniegt nozīmīgu ieguldījumu.
  • SAJUST, ka vadītājam ir vīzija un arī spēja pārvērst šo vīziju “reālajos stāstos un panākumos”.
  • SAJUST, ka mēs esam sadzirdēti un iedrošināti dalīties ar savām idejām uzticības gaisotnē.
  • SAJUST, ka ir iespēja ne tikai pielietot savu talantu šodien, bet arī attīstīt savas spējas nākotnes izaicinājumiem.
  • SAJUST novērtējumu un atzinību no vadītāja puses.

Vienkāršiem vārdiem sakot, darbā mēs vēlāmies JUSTIES LABI. Tas nemaz nenozīmē, ka mēs vēlamies “justies KOMFORTABLI”, tas ir par to, ka mēs vēlamies strādāt AIZRAUTĪGI, JĒGPILNI un LEPOTIES ar paveikto. Te var būt daudz piemēru no sporta, kad cilvēki sasniedz apbrīnojamus rezultātus, pateicoties savai kaislībai, gatavībai iziet no komforta zonas un iespējai būt lepnam par savu rezultātu. 

Arī darba vietā emocionāli JUSTIES LABI  nozīmē vēlmi sasniegt augstus rezultātus un nemitīgi uzlabot savu sniegumu. Šī sajūta ļauj mums iet tālāk gan individuāli, gan kā komandai.  JUSTIES LABI nozīmē slēpto talantu un potenciāla atklāšanu un izmantošanu.

Zinātne ļauj organizācijām saprast, ka tas, kā darbinieki jūtas darba vietā,  ietekmē produktivitāti. Kā risinājumu organizācijas izmanto darbinieku iesaistes aptaujas, kas mēra iesaistīšanos, motivācijas un lojalitātes līmeni, bet parāda tikai “vidējo temperatūru slimnīcā” un “foto” uz konkrēto brīdi. Par daudz analizējot šo foto, mūsu mainīgajos biznesa apstākļos organizācijas zaudē iespēju iedvesmot cilvēkus, neļaujot viņiem spīdēt  un justies labi šodien.  Jeb vakardienas statistika vairs nav izmantojama šodien.

Jāatceras, ka indivīda, komandas, organizācijas emocionāla  realitāte ir “dzīva”. Tā pastāvīgi mainās kā reakcija uz dažādiem iekšējiem un ārējiem spēkiem, piemēram: grupas emocionālā dinamika, pārmaiņas (vai uztveram tās kā iespējas vai draudus), līdera ietekme utt.

Šajā sakarā  kritiska ir līdera  spēja apzināties emocionālos stāvokļus sevī un citos, lai sasniegtu nozīmīgus biznesa rezultātus, vadīt pārmaiņas. Mums visiem ir spējas “paķert” signālus (seja, žesti, balss tonis, enerģijas līmenis), lai saprastu, kā jūtamies mēs un citi, vai darbā JŪTAMIES LABI vai nē .  Saprotot un apzinoties šos signālus, mums ir iespēja paredzēt un vadīt emocijas, palīdzot sev un citiem atrast jēgu un  aizrautību tajā, ko mēs darām. Taču bieži vien mēs esam pārāk aizņemti, neapzināti, kā rezultātā palaižam garām šos svarīgos signālus. Savukārt, ja šī spēja ir attīstīta, tā ļauj mums izmantot  slēptos  resursus, pašam būt LAIMĪGAM un iedvesmot arī citus.

Viens no darba aspektiem, kas ļauj KIC konsultantu un treneru komandai JUSTIES LABI, ir tas, ka mēs atbalstām mūsu klientus  viņu ceļā uz sava  “novērošanas” talanta APZINĀŠANOS, palīdzot noskaņoties emociju pasaulei un būt daļai no tā. Mūsu attīstības programmas, darbnīcas, treniņi attīsta vadītāju un viņu sekotāju spējas REDZĒT,  DZIRDĒT, SAJUST un APZINĀTIES neredzamās realitātes un kopā VEIDOT emocionālo klimatu, kur mēs visi varam sasniegt vairāk un spīdēt. 

Prieks, ka šajā ceļā mēs varam balstīties uz pētījumiem neirozinātes jomā  par apzinātību, emocionālo intelektu un laimi un atsaukties uz veiksmes stāstiem no  tādām pasaules kompānijā kā  Apple, Google, McKinsey & Company, Deutsche Bank, Procter & Gamble, Astra Zeneca u.c.

Nākamajā rakstā sagatavosim ieteikumus, ko katrs no mums – neatkarīgi no tā, vai viņš ir līderis vai sekotājs, var darīt ikdienā, lai vairotu laimi savā darbā vietā.  

Un jau tuvākajā laikā būsim priecīgi atbalstīt jūs ceļā uz  APZINĀTĪBU un  JUSTIES LABI   mūsu treniņā Laime kā mūsdienīga biznesa kompetence.,  KIC vadītāju pilnveides ilgtermiņa programmās Biznesa Klase un Biznesa Meistarklase, kā arī citos mūsu attīstības atklātajos un iekšējos risinājumos.