Darbinieku mācību organizēšana kā kompleksa pieeja.

 

Kompleksa pieeja darbinieku attīstībai ietver sevī vairākus etapus: (1) diagnostika/pirmmācību izpēte, (2) mācību risinājums, (3) jaunu iemaņu integrēšanā ikdienā. Bieži vien mēs fokusējamies tikai uz mācību risinājumiem, treniņiem, semināriem, un dažreiz jūtamies vīlušies, ka atdeve  ir minimālā. Tomēr uzņēmumi vairāk sāk apzināties, ka kvalitatīvs darbs arī pirmsmācību un pēcmācību laikā nodrošina lielāko atdevi no darbinieku attīstībā ieguldītājiem resursiem.

1. daļa - Diagnostika.

Kāpēc svarīga pirmsmācību diagnostika?

Pastāv vairāki riski, kas var rasties, ja pietrūkst kvalitatīvas pirmsmācību izpētes :

 • Mācību programma neatbilst patiesām uzņēmuma vajadzībām;
 • Semināra vadīšanas stils neatbilst uzņēmuma kultūrai;
 • Nav iespējams integrēt semināra rezultātus darbā;
 • Iespējams, problēmas, ko uzņēmums mēģina atrisināt ar semināra/ mācību palīdzību, prasa cita veida risinājumu.

Rezultātā, kompānija zaudē laika un naudas resursus. Izvēloties neatbilstošo pieeju var pat samazināt darbinieku lojalitāti un zaudēt labus speciālistus un vadītājus.

Savukārt, ar pirmmācību diagnostiku var:

 • Saprast, kādu zināšanu, kompetenču pietrūkst darbiniekiem uzņēmuma mērķu sasniegšanai;
 • Noteikt organizācijas ierobežojumus un nepieciešamas izmaiņas, kas veicinās organizācijas attīstību;
 • Identificēt faktorus, kas var traucēt jaunu zināšanu, prasmju izmantošanai;
 • Izstrādāt programmu, kas pēc iespējas ir pielāgota uzņēmuma vajadzībām, ierobežojumiem un tirgus situācijai un risina konkrētos izaicinājumus.

Vairāk par šo rakstā: http://www.hrm21.ru/rus/actual/?action=show&id=25945

 

2. daļa - Pēcmācību atbalsts.

Pēcmācību atbalsts/ treniņa rezultātu ieviešana:

Lai pastiprinātu treniņa efektu un nodrošinātu seminārā iegūto  zināšanu un prasmju tālāko attīstīšanu un izmantošanu darbā, ir svarīgs pēcmācibu atbalsts. Tas ir aktivitāšu komplekss, kas ir  vērsts uz to, lai motivētu un iedvesmotu dalībniekus izmantot atziņas, zināšanas, metodikas un algoritmus, ko viņi ir apguvuši treniņa laikā. 

Pēcmācību aktivitāšu loma:  

Aktualizēt zināšanas un prasmes , kas tika apgūtas semināra/mācību laikā;

 • Iemācīties aktīvi pārnest zināšanas praktiskajā darbībā;
 • Uzturēt mācību pozitīvu efektu (iedvesma, motivācija, emocionālais pacēlums);
 • Veidot mācību un attīstības kultūru uzņēmuma;
 • Minimizēt risku aizmirst jaunas zināšanas un prasmes;
 • Saprast un pārvarēt individuālās uzvedības īpašības, kas neļauj palielināt efektivitāti.

Formāts var būt dažāds: koučings, mentorings, kolokvijs, mājas darbi, praktiskas darbnīcas (workshop).

Svarīgi atcerēties, ka jebkura pēcmācību procesa veiksmes faktors – samēra biežas un priekš dalībniekiem „vieglas”  aktivitātes kopā ar treneri un dalībnieku tiešo vadītāju. Tāpēc šīs process ir pēcmācību atbalsts, jo, lai jaunas prasmes integrētu darbā, darbiniekam ir svarīga atbalstoša vide, drošības sajūta, ka viņš var kļūdīties, pielietojot jaunas zināšanas, un mācīties no savas pieredzes, kļūdām un veiksmēm, un tādā veidā profesionāli augt.

Vairāk par šo rakstā: http://www.trainings.ru/library/articles/?id=12454