Pieredze: finanšu vadības eksperte kopš 1999. gada. Strādājusi vadošos amatos uzņēmumos MDM Bank (Krievija), Parex banka, Hansabanka, žurnāls Forbes. „Ekonomikas un finanšu vārdnīcas” latviešu valodas izdevuma redkolēģijas locekle.

Izglītība: maģistra grāds starptautiskajā ekonomikā un biznesā (SEA, Zviedrija), bakalaura grāds ekonomikā un biznesā (REA). 2008. gadā iegūtas tiesības lietot apzīmējumu CFA (Chartered Financial Analyst), kas ir starptautiska investīciju speciālistu asociācija.