Uz rezultātu orientēta profesionāle, kas sarežģītus modeļus spēj iztulkot vienkāršos uzdevumos, lai sasniegtu uzņēmumu mērķus.

Pieredze: projektu, projektu portfeļu, procesu un kvalitātes vadības eksperte kopš 2004.gada.


Savu profesionālo karjeru ir veidojusi uzņēmumā Tieto Latvija, kur ir izaugusi no kvalitātes kontroles vadītāja līdz produktu atbilstības departamenta vadītājas amatam. Kopš 2006. gada ir Tieto Latvija Maksājumu karšu biznesa vadības komandas pārstāve, kas piedalās stratēģijas izstrādāšanā un realizēšanā. Savā karjerā ir vadījusi vērienīgus IT sistēmu, kvalitātes un vadības sistēmu ieviešanas un atbilstības nodrošināšanas projektus, bijusi atbildīga par jaunu biznesa procesu izveidi un veiksmīgu ieviešanu, risku vadīšanu, kā arī projektu un procesu auditiem. Ir ieguvusi starptautisku pieredze, cieši sadarbojoties ar Tieto kolēģiem citās pasaules valstīs (Baltija, NVS, Eiropa). 2 gadus ir vadījusi Biznesa mācību centru Tieto Latvija. Veiksmīga vadītāja savām komandām.


Vada apmācības un konsultē uzņēmumus projektu un procesu vadīšanās jomā, kā arī kvalitātes un atbilstības tēmās.


Izglītība:
Inženiera grāds Telekomunikācija un datu tīkli (RTU) . Apgūti standarti un modeļi : ISO9001, ISO14001, ISO27001, Agile, CMMI, ITIL, LEAN, PA-DSS, PCI DSS, PPS, Project+ . Pastāvīgi pilnveido savas profesionālās zināšanas un personiskas kompetences semināros un konferencēs Latvijā un ārzemēs.