Pieredze: Ražošanas vadīšanas, ieviešanas eksperts kopš 2005. gada. Šobrīd veiksmīgi vada tehnoloģisku uzņēmumu Plockmatic Rīga, gūstot panākumus pasaules mēroga konkurences tirgū.

Strādājis ar aparātu būves rūpnīcas izbūvi, aprīkošanu, personālu un vadību vairāk nekā 15 gadus.  Pieredzējis galvenais inženieris starptautiskā uzņēmumā, strādājot ar tehnisku projektu realizāciju, ieviešanu ražošanā, uzņēmuma darbības jaunu funkciju uzsākšanu, ieskaitot loģistikas plānošanu un eksportu.

Profesionālajā jomā bijis iesaistīts tehnisku produktu izstrādē un R&D komandas veidošanā.

Ar LEAN metožu ieviešanu uzņēmuma procesos strādā kopš 2006. gada, kad apguva šīs metodes zināšanu pamatus Zviedrijā. Viens no "Biznesa Efektivitātes Asociācijas" dibinātājiem. Konsultē Latvijas uzņēmumus LEAN filozofijas un efektivitātes rīku ieviešanā, sniedz ieteikumus uzņēmumu vadībai un vada darbinieku apmācības. Pasniedzis LU un BA "Turība".


Izglītība: Maģistra grāds industriālajā inženierijā (RTU, 2003), akadēmiskās mācības regulāri  papildina ar vairākiem kursiem un semināriem LEAN, ražošanas vadīšanas, menedžmenta tēmās Latvijā un ārzemēs.  

 

 

Tēmas, kurās treneris veido mācību risinājumus un sniedz konsultācijas:

Noliktavas procesu optimizācija, LEAN, efektivitāte, loģistika.

Nepieciešama konsultācija vai slēgtas mācības Jūsu uzņēmumā?

PIESAKIET KONSULTĀCIJU 

Atsauksmes no iepriekšējiem semināriem:

 • Labas idejas par pareizāku preču nolietojuma izvērtēšanu, uzklausīta pieredze - viedokļi, kā darbi norit citās noliktavās - labas idejas, no kā ņemt piemēru.
 • Metodes procesu uzlabojumiem, LEAN un TOC, stratēģijas matrica.
 • Paplašināju zināšanas par noliktavām caur ražošanas noliktavas prizmu.
 • Daudz jaunu atziņu, pieredzes apmaiņa, idejas, kuras īstenot ikdienā, praktiskie piemēri.
 • Deva man jaunas spējas noliktavas darbos.
 • Ļoti izsmeļoša informācija, kā pareizi plānot noliktavas darbu, atlikumus, izvietojumu, darbības.

 

 • Vērtīga pieredze no praktiķiem.

 

 • Ļāva izprast faktorus, kas ir svarīgi noliktavai. Metodes, kam pievērst uzmanību.
 • Ieguvu iespēju iedziļināties uzņēmuma procesos, aizdomāties par jauniem risinājumiem, kas ikdienā, aizņemtā darba grafika dēļ nav tik vienkārši.  
 • Ieguvu daudz labas idejas, kas palīdzētu strādāt labāk.       
 • FIFO (jaunu lokāciju izveide ar uzlabotu FIFO darbību). Ražošanas līnijas uzpildes veids un noliktavas izkārtojums, kas ievērojami atvieglo inventūras ieekonomē darbinieka laiku.
 • Informācija tika pasniegta ļoti viegli uztverama un informatīvi bagāta ar piemēriem no dzīves.                                                                                                                                                      

 Tuvākie atklātie treniņi, kuros iespējams satikt ekspertu:

Noliktavas procesu optimācija