Emocionālā inteliģence | praktiskais ceļvedis efektīvai komunikācijai un attiecību vadībai

Darba ikdienā emocijām ir nozīmīga loma – tās ietekmē mūsu pašsajūtu, izvēles, attiecības ar kolēģiem, mūsu produktivitāti un arī atmosfēru darba vidē kopumā. Kursa mērķis ir attīstīt emocionālās inteliģences prasmes, lai varētu ne tikai uzlabot savu personīgo labbūtību, bet arī veicināt pozitīvu darba vidi un veidot stiprāku, motivētāku produktīvāku komandu.

Vidējā un augstākā līmeņa vadītāji, kas meklē rīkus sevis vadībai, savu komandu motivēšanai un efektīvai vadībai.

Programma

  • Emocionālās inteliģences būtība: EI nozīme, ietekme uz personīgo un organizācijas attīstību.
  • Pašizpratne un emociju vadīšana: personīgo emociju atpazīšana, regulēšana, stresa mazināšana.
  • Empātija un attiecību veidošana: empātiskas izpratnes attīstīšana, emocionālā atbalsta nodrošināšana kolēģiem.
  • Konfliktsituāciju risināšana: efektīvas tehnikas izaicinošu sarunu vadīšanai, kur dominē spēcīgas emocijas.
  • Pozitīvas darba vides veidošana: praktiski rīki un vadītāja loma.
Lauma Žubule
Lauma Žubule

Organizāciju psiholoģe un supervizors. Emocionālās inteliģences virzītāja

499 € + PVN
Dalības maksa
Slēgtais kurss Jūsu komandai no 10 cilvēkiem
Ieplāno laiku savai attīstībai. Līdz mācībām:
Piesaki dalību