Biznesa klase

Ojārs Fals SIA “Lāči” Saimnieciskās daļas vadītājs

“Būtu ļoti interesanti pēc pāris gadiem vēlreiz atkārtot un papildināt zināšanas. Tad uz to visu es noteikti skatīšos savādāk. Būtu vairāk jautājumu. Un, protams, ar šo pašu kolektīvu un pasniedzējiem!”

2005. gada absolvents