Biznesa klase

Artis Meikšāns SIA “Norgips” Tirdzniecības vadītājs Latvijā

“Iespēja no jauna ieskatīties biznesa vadības virtuvē, saskatīt sevi un izvērtēt savu darbību, kontakti ar interesantiem cilvēkiem. Tās ir tikai dažas no lietām, ko iegūsti apmeklējot Biznesa Klasi. Visu to un daudz, daudz citu atziņu var ne tikai ņemt par pamatu savā turpmākajā darbībā, bet arī izprast sev apkārt esošo cilvēku uzvedības matricu, izanalizēt, mainīt un pilnveidot to. Šo programmu es ieteiktu cilvēkiem ar pieredzi vadītāja darbā, kuri, sportistu valodā runājot, grib labāk “redzēt laukumu”.”