Atkātie kursi

Projektu vadīšanas Meistarklase - Sagatavošanās IPMA sertifikācijai

  • Ieguvu motivāciju, jaunu skatu un komunikācijas nozīmību, projektu vadīšanas teoriju, ko līdz šim nezināju. Galvenais ieguvums, ka kursā tiek pasniegts praktiski - kā zināšanas pielietot.
  • Ļoti labi tika papildinātas esošās zināšanas, kā arī iegūtas papildus zināšanas - plašāks redzējums, dziļāka izpratne.
  • Projekta vadības zināšanu papildināšana, sadarbība ar grupas biedriem.
  • Projekta plānošana, risku analīze un pielietojums. Sistemātiska pieeja, konstruktīva izpratne.
  • Praktiski piemēri, spēles, pārliecība, ka "tā" var darīt.
  • Ļoti palīdzēja pasniedzēja piemēri no reālās dzīves, bija ļoti iedvesmojoši.
  • Saliku pa plauktiņiem visu miskasti, kas bija galvā.
  • Vispārējas zināšanas un vadlīnijas projektu vadībā.Noteikti izmantošu šīs zināšanas gan profesionālajā, gan privātajā dzīvē
  • Skaidrs izklāsts par īpašībām, kas un kā jāattīsta PV. Izskaidroti mana uzņēmuma piemēri un redzējums uz tiem.
  • Praktiskā darbošanās ar uzdevumiem, iespēja darboties komandā ar citiem projektu vadītājiem, teorētiskās bāzes atkārtošana.