Biznesa meistarklase

Aldis Keišs SIA "Remus" Ražošanas direktors, Valdes loceklis

“"Biznesa Meistarklase" ir ļoti veiksmīga programma, kas aptver visas aktuālās jomas dažādu līmeņu vadītājiem, sākot no sevis attīstības un personāla vadīšanas, līdz pat uzņēmuma vadīšanai. Labi tiek sabalansētas teorētiskās zināšanas ar praktiskām nodarbībām.
Manuprāt, ļoti veiksmīga ir pasniedzēju izvēle, kas nāk ar savu pieredzi no biznesa vides, analizējot savas līdzšinējās pieredzes kļūdas un veiksmes faktorus. Tas sniedz jaunu skatījumu līdz šim zināmām lietām, dod jaunas idejas turpmākajam darbam. Pasniedzēju lomās ir ari kolēģi, kas strādā dažādās uzņēmējdarbības jomās, dalās ar savu pieredzi un redzējumu, veidojot viedokļu apmaiņu un diskusijas. Savai profesionālajai pilnveidei ieguvējs no tā var būt katrs. Esošajā ekonomiskajā situācijā katram uzņēmumam vislielākā vērtība ir radoši un intelektuāli cilvēki, tāpēc būtiska ir katra gūtā atziņa lai ari turpmāk veiksmīgi darbotos biznesa vidē un nemeklētu vainu pasaulē, bet meklētu jaunas idejas un citus risinājumus.
"Biznesa Meistarklase" var būt ļoti vērtīgs ieguvums katram vadītājam.”