Biznesa klase

Edgars Ruža LPKA "Latraps", Izpilddirektors

Biznesa klases mācībās patīkami pārsteidza pasniedzēju profesionalitāte. Aplūkotās tēmas ir veidotas loģiskā struktūrā un iegūtās zināšanas neapšaubāmi ir vērtīgas, jo līdz kaut kādam līmenim biznesā var darboties intuitīvi, taču pienāk brīdis, kad vajadzīga sistēma un procesi.
Mācībās iegūtais apstiprināja manu jau līdzšinējo pieredzi un deva arī jaunas idejas tālākai attīstībai.