Izcili vadītāji arī spēlē spēles jeb spēļošana biznesā

Spēļošana jeb spēļu metožu pielietošana citā kontekstā ieguvusi būtisku lomu gan stratēģiskajā plānošanā, gan biznesā. To pielieto personāla vadībā, lai iesaistītu, mācītu, atalgotu un noturētu darbiniekus. Spēļu pielietošana tādos ikdienas procesos kā atlase, apmācības, kā arī rezultāta sasniegšana pārdošanā, apkalpošanā un efektivitātē kļuvusi par vērtīgu un garšīgu motivācijas sastāvdaļu.

Spēļošana nenozīmē vienkārši spēļu spēlēšanu, kas paredzētas biznesam, tā drīzāk ir spēja paņemt spēļu elementus – dizainu, darbības, aktivitātes, jautrību, sacensību principus un pielietot to prasmju apgūšanā vai rezultāta sasniegšanā.

 

Lūk, 6 iemesli, kāpēc arī vadītājiem būtu vērts izmantot spēļu elementus biznesā:

 

Spēles aktivizē radošumu un inovācijas, kas noder stratēģijā un darbā ar klientiem

Radoša eksperimentēšana, kas ir spēļu viena no galvenajām sastāvdaļām, ir inovāciju sakne. Ja darba vietās tiek nodrošina spēļu kultūra, kurā atklātība un ideju pieņemšana nenokaltē entuziasmu, tad darbinieki un arī vadītāji vieglāk uzņemas risku un nebaidās eksperimentēt gan pārdošanā, gan stratēģijā.

Spēļu spēlēšana stimulē iztēli un palīdz vieglāk un ātrāk reaģēt arī biznesa situācijās daudz radošākās formās, atklājot vēl nezināmus un, iespējams, efektīvākus risinājumus.

Spēļu spēlēšanā darbinieki izmanto radošo smadzeņu daļu daudz vairāk kā sapulcēs vai pat prāta vētras sesijās, jo, ja ir pieejams spēles mērķis, tad kļūdu pieļaušana, risku uzņemšanās tiek veikta bez psiholoģiskajām barjerām, kas pastāvētu bez spēles elementa.

 

Spēļošana ietekmē produktivitāti

Ne velti ražošanas vadītāji pēc Decison Base uzņēmumu procesu simulācijas mūsu Ražošanas vadīšanas programmā saka, ka ir ne tikai iegūta "lielā bilde" par uzņēmuma procesiem, bet arī izpratne par to, kā katra nodaļa ietekmē efektivitāti. Esam dzirdējuši pat baumas, ka jaunā Iepirkumu spēle ļauj ievērojami samazināt izdevumus.

Lai gan šķietami uzņēmumi mēdz baidīties, ka “spēļu laiks” atņem darba stundas, pētījumi pierāda pretējo – ka darbinieki, kas spēlē viedas spēles – ir produktīvāki.

 

Iesaiste caur spēlēm

Nav noslēpums, ka darbinieku iesaiste bieži tiek sasaistīta ar organizācijas sasniegumiem. Jo iesaistītāki darbinieki, jo vairāk labuma atnes uzņēmumam, vairāk to iesaka citiem, vairāk rūpējas par klientiem un rada lielāku pievienoto vērtību. Iesaistes trūkums ir lielākais biznesa bremzētājs (lai gan ne vienmēr tam tiem pievērsta pienācīga uzmanība). Iekļaujot spēļošanas principus un sacensību garu ikdienas procesos (nodaļu rezultātu sasniegumos), tiek veidota pieredze un aktivitātes, kas stimulē sasniegt vairāk. Uzņēmumos, kuros spēļošanas principi tiek iekļauti ikdienā, apmācībās vai rezultāta sasniegšanā, mazāk ārēji jāiesaistās motivēšanā, jo darbinieki tiecas uz rezultātu, pateicoties loģiskiem principiem.

 Mācības un onboarding (darbinieku ievadīšana darbā)

Iekļaujot spēļošanas elementus jaunu produktu mācībās, jaunu noteikumu apguvē vai prasmju attīstīšanā, mācību process tiek atvieglots un zināšanas, visticamāk, nostabilizēsies ātrāk. Spēļošanai ir neticami augsts atdeves rādītājs (ROI), ja runājam par jaunu lietu apguvi. Galu galā – arī spēlē (lai kāda tā būtu) pavadītais laiks ir kā vērtīga un bieži vien jautra pieredze. Praksē izmēģinātās zināšanas noturas atmiņā vieglāk.

 

 

 Pielāgošanās pārmaiņām

Pētījumi pierāda, ka viens no lielākajiem biznesu klupšanas akmeņiem ir nespēja ātri pielāgoties tirgus izmaiņām, klientu pieprasījumiem, tehnoloģiju ietekmei (tāpēc vadītāji nāk uz programmu Digitālā Kompetence Biznesam).

Lielākoties pielāgošanās pārmaiņām tiek bremzēta ne dēļ zināšanu trūkuma, bet neiesaistītiem darbiniekiem, kas nav gatavi lekt jaunos ūdeņos ar savu komandu. Spēļošanas principi, kas ļauj iesaistīt spēlētājus visos posmos, ļauj izprast nepieciešamību pielāgoties pārmaiņām.

 

 Saskaņošanās ar uzņēmuma mērķiem

Sacensību gars nav norakstīts nevienā nozarē vai kompānijā. Lai palielinātu pārdošanu, spēļošana var iedrošināt vairāk zvaniem, ''līdiem'', tikšanām vai efektīvākiem procesiem.

Bieži fokusējoties uz aktivitāti, nevis rezultātu, spēļošana motivē veikt vēlamās darbības, kas agri vai vēlu noved pie rezultāta. Ja tā ieviesta korekti, tā aktivizē arī atgriezenisko saiti, sasniegumus un savstarpēju komunikāciju kultūru, kas liek kļūt labākiem.

 

 

Ieskats tajā, ko izmantojam mēs KIC:

  • "Lai vadītprasmju apmācības padara interaktīvākas, GIGI bloks klučus izmantoju jau vairāk kā 2 gadus. Izmēģinājām, kā tas ir radīt kaut ko, kad darba uzdevums dots ļoti vispārīgā formā “Uzbūvējiet telpisku objektu”, kā tas ir, kad darboties prieks ņem virsroku, un beigās tā arī nav zināms, kas tad ir sanācis un ko tad piedāvāsim saviem klientiem; kā tas ir, kad divas komandas, apvienojot padarīto, pēkšņi pasaka “Wow! Mums šķiet, ka augstākā vadība pat nenojauš kāds ir mūsu kopējais potenciāls”. Radās doma rakstīt instrukciju, kā GIGI klucīšus izmantot pieaugušo apmācībās. Kaut kas pat uztapinājās, bet nu tik pliekans pret katru GIGI klucīti, un katru reizi, kad tas nonāca apmācību telpā. Reiz gribēju parādīt dalībniekiem, cik viņi katrs ir unikāli. Un iedevu tikai kartoniņus, kas pašam jāsaloka. Cilvēkiem bija iespēja paņemt instrukcijas, bija iespēja skatīties video, kā klucīši tiek veidoti. Es ziņu, ka šie cilvēki vairs nekad nemēģinās teikt, ka viņi jauno ziņu ir labi nokomunicējuši, ja faktiski ir ticis nosūtīts viens e-pasts, novadīta viena sanāksme vai izveidota ppt. prezentācija. Viņi iemācījās, ka cilvēki mācās atšķirīgi – vieni ņem un saloka klucīti, vieni pamēģina un tad iet pēc instrukcijas, trešie saloka tikai tad, ja kāds viņiem to rāda priekšā soli pa solim. Bija reize, kad spēle ar klucīšiem tik ļoti atklāja cilvēka patieso dabu un nolūkus, ka zosāda uzmetas pat tagad to aprakstot.” 
  • Mūsu trenere, pārmaiņu arhitekte Anita Gaile savā mācību modulī Biznesa Klasē un Darbinieku Vadīšanas Pamatu treniņā izmanto spēļošanas principus, izmantojot pašmāju uzņēmuma GIGI bloks rīkus un pašas radītas, unikālas metodes vadītāju prasmju pilnveidei – lai panāktu izpratni par plānošanu, organizēšanu, komandas darbu, uzdevumiem un mērķiem, motivēšanu un kontroli, pienākumu sadali, talantu vadību un atgriezenisko saiti. Tātad caur spēļošanas principiem tiek ielikts pamats līdera spēkam vadīt komandu, nevis intuitīvi, bet stratēģiski pārzinot, kā uzdot uzdevumu tā, lai tiktu sasniegts precīzs – pēc iespējas labāks rezultāts.

Gribi paspēlēties? 

Vai Ziemassvētku dāvanas darbinieku bērniem ir aktuālitāte?

GIGI bloks piedāvājums Tev, taviem darbiniekiem vai topošajiem līderiem mājās - te.

 

Tuvākie treniņi ar praktiskām metodēm:

Projektu vadīšanas meistarklase (ar reālu projekta simulāciju)

Projektu vadības darbnīcas (ar piemēru diskusijām)

Iepirkumu Biznesa Simulācijas treniņš ("Rozā ziloņa" spēle - iepirkumu process no A - Z)

Noliktavu procesa optimizācija

Darbinieku vadīšanas pamati (vadītprasmju esence)

Produktīva Ražošanas Vadīšana (10 dienu programma ražotājiem)