Biznesa klase

Antons Briedaks VAS „Latvijas valsts meži” Dienvidlatgales mežsaimniecības izpilddirektora vietnieks

„Biznesa Klases programma ir interesanta un lietderīga sevis attīstībai un izvērtēšanai. Katra tēma virza uz domu – vai es kā vadītājs rīkojos pareizi? Vai manas vadīšanas metodes ir uzlabojamas? Kādi iespējami uzlabojumi uzņēmuma vadīšanā? Mācību materiāli būs lietderīgi manā turpmākajā darbībā dažādu situāciju analīzei. Mācību process ļoti lietderīgs un interesants bija grupu darbs.”