Biznesa klase

Mārtiņš Gūtmanis AS „Latvijas valsts meži” Zemgales mežs. Izpilddirektora vietnieks

„Biznesa Klase man kā vadītājam ir devusi daudz zināšanas un praktiskās iemaņas , bez kurām labs vadītājs ikdienā nevar iztikt, kā arī palīdzēja novērtēt sevi, savās stiprās un vājās puses. Biznesa Klases mācību procesā kā vienu no būtiskākiem aspektiem, kas pozitīvi ietekmēja mācību procesu un nodrošināja katra moduļa izvirzīto mērķu sasniegšanu bija spēcīgs pasniedzēju – konsultantu kolektīvs un pozitīva savstarpējās komunikācijas gaisotne. Biznesa Klase ir iespēja labam un arī ļoti labam vadītājam paskatīties uz sevi no malas.”

2007. gada absolvents