Korporatīvie risinājumi

DnB NORD Personāla pārvaldes vadītāja Irēna Ļeoņenko