Biznesa klase

Aivars Garančs SIA “Serviks Rīga” Izpilddirektors

“Dalība Biznesa Klasē man deva lielisku iespēju papildināt esošās zināšanas un prasmes ar jaunu un vērtīgu informāciju no profesionāliem pasniedzējiem, kas nav tikai teorētiķi, bet arī paši aktīvi piedalās biznesā. Biznesa Klases programma ir sastādīta atbilstoši šī brīža Latvijas biznesa vides aktuālākajām tēmām un vadītāju vajadzībām. Šīs mācības deva impulsu paskatīties uz biznesa procesiem no cita rakursa un rosināja jaunas idejas kā veiksmīgāk pilnveidot savu darbību, kā uzlabot dažādus procesus savā kompānijā. Patiesībā Biznesa Klase deva iespēju iepazīties ar interesantiem cilvēkiem, kuri laika gaitā kļuva par draugiem, un mācību procesā varēja atslēgties no ikdienas, nokļūstot citā realitātē. Citiem varu teikt, ja vēlaties pilnveidot sevi, tad Biznesa Klasē ir reāla iespēja to īstenot!”