Biznesa klase

Skaidrīte Vilistere AS "Latvenergo" Personālvadības departamenta darba izpildes vadības daļas vadītāja

„Biznesa Klases programma ir lieliska iespēja atkārtot un sakārtot līdz šim iegūtās zināšanas un , protams, apgūt jaunas zināšanas salīdzinoši īsā laikā. Šo pašu iemeslu dēļ Biznesa Klasi es ieteiktu citiem vadītājiem, jo mūsu dinamiskajā vidē jāmācās un jāpapildina zināšanas nepārtraukti. Ļoti patika tas, ka teorija sasaistīta ar praksi un lielāka daļa pasniedzēju to arī dara. Lietderīga bija arī iespēja dalīties dažādu problēmu risināšanas pieredzē ar grupas biedriem no citiem uzņēmumiem.”

2007. gada absolvente