Biznesa klase

Āris Dandens AS "Latvenergo" Valdes priekšsēdētāja vietnieka asistents

“Mēs visi esam beiguši vienu vai otru augstskolu, mums ir lielāka vai mazāka pieredze vadītāja darbā, mums katram ir savi uzskati par dzīvi un vadīšanu. Taču ik pa laikam ir jāpārvērtē zināšanas un savu vērtību sistēma, jāsalīdzina tās ar citu pieredzi un atziņām, kā arī jāatkārto labi zināmas lietas, kuras ikdienā ir piemirsušās vai šķitušas nebūtiskas. Un tieši Biznesa Klase ir tā vieta, kur pārvērtēt savu un citu pieredzi, iegūstot jaunu impulsu turpmākajam ikdienas darbam. Biznesa Klase ir veids kā turpināt savu tālākizglītību un piemest svaigas “ogles” savā dzīves lokomotīvē.”