Biznesa klase

Aldis Felts VAS "Latvijas valsts meži" Ziemeļkurzemes mežsaimniecības izpilddirektors

“Biznesa Klase ir patiesi demokrātiska, toleranta un daudzveidīga apmācību programma. Man personīgi tā sniedza iespēju restaurēt, rekonstruēt un papildināt “akmenī cirstās un ar pieredzes rutīnu apsūnojušās” zināšanas. Guvu jaunas atziņas, vērtības, prioritātes. Biznesa Klase ir ieguvums jebkuram darba devējam un katrai individuālai personībai. Te ir līdzsvarots un labi komplektēts pasniedzēju un auditorijas sastāvs. “