Biznesa klase

Valērijs Malahovs VAS “Latvijas valsts ceļi” Centra reģiona direktors

“Mācības Biznesa Klasē raksturojamas gan kā profesionālas, gan kā saistošas, gan kā patīkamas, jo pasniedzēji bija ne tikai augsti kvalificēti, bet arī radoši, kuri ar entuziasmu dalījās ar savām zināšanām. Jāatzīmē, ka programmas ir izstrādātas tā, ka liela apjoma informācija bija pasniegta ļoti pieejamā un saprotamā formā. Pasniegšanas paņēmieni un metodes raksturojas ar lielu dažādību un izraisīja manī lielu interesi, it sevišķi jāatzīmē darbs grupās, kur uzdevumi mijās ar prezentācijām. Šeit katram bija iespēja aktīvi darboties un izpausties. Saņemtie metodiskie materiāli ir ļoti praktiski un pielietojami ikdienas darbā. Atsevišķi gribu pateikt paldies par garšīgi pagatavotu ēdienu un liels paldies par patīkamo atmosfēru, kas valdīja visā mācību laika garumā!“

2005. gada absolvents