Biznesa klase

Uldis Rolis SIA “Rolis” Valdes priekšsēdētājs

“Biznesa Klase ietver sevī galvenos virzienus, kuros un ar kuriem ir jāstrādā vadītājam. Ja pirms tam daudz ko biju darījis apzināti, vai neapzināti, intuitīvi, zināšanu, vai kļūdu rezultātā, tad tagad pēc šīm mācībām pārliecinājos par sevi, saviem spriedumiem un spējām, guvu atziņas un pamudinājumus mainīt, pilnveidot savus spriedumus un rīcību visā vadītāja darba diapazonā.”

2005. gada absolvents