Biznesa klase

Daina Tupule AS "Latvenergo" Kvalitātes vadības sistēmas vadītāja

„Biznesa Klase man ir devusi iespēju paskatīties uz vadības lietām no dažādiem aspektiem. Tā ļauj savas sajūtas un ikdienas darbības “validēt” attiecībā pret labāko praksi, tādejādi radot labāku atspēriena punktu un stabilitātes sajūtu, organizējot un vadot savu un citu cilvēku darbu uzņēmuma mērķu sasniegšanai.”