Biznesa klase

Edvīns Zakovics VAS "Latvijas valsts meži" LVM Mežs direktors

“Manuprāt, dalība Biznesa Klasē man ir devusi sekojošas lietas:
· Sistematizēju jautājumus, ar kuriem man ir jāsaskaras ikdienā vadot ražošanu;
· Varu izmantot ikdienā materiālus un pasniedzēju konsultācijas arī pēc kursu beigšanas;
· Iespēju, nepieciešamības gadījumā, atsevišķas tēmas apgūt padziļināti!“