Atkātie kursi

21.gadsimta darbinieku vadīšana: kā vadīt darbinieku no nākotnes? 03.12.2015. un 18.05.2016.

Ieguvumi:

  • Labi strukturēts materiāls, veiksmīgi iesaistīti grupas dalībnieki diskusijās.
  • Karjera kā bizness. Nākotne jau ir tagad. Individuāla pieeja. Elastība. Radošums. Atbildība.
  • Iedvesmu, filosofisku, globālu skatījumu. Iespēju sistematizēt savas nojautas par šo tēmu.
  • Sarunas, sadarbība starp kolēģiem, apspriežot pieredzi un idejas.
  • Baltās lapas princips. Individualitāte, personificēšana. Darbs kā hobijs.
  • Labas idejas, ko var ieviest jau rīt.
  • Iespēja mācīties vienam no otra.

 

Atsauksmes par Anitu Gaili:

  • Pasniedzēja ļoti profesionāli un cilvēcīgi vadīja nodarbības. Var just, ka pasniedzējai pašai patīk tas, ko dara.
  • Aktīvs seminārs, kurš piesaistīja uzmanību.
  • Ļoti patika! Patika gan cilvēki, gan Anita. Viss bija super.