Biznesa klase

Lauris Joksts SIA Skonto Prefab kvalitātes kontroles daļas vadītājs

Biznesa klase nostiprināja manas pamatzināšanas, ļāva labāk izprast sevi, savas stiprās un vājās puses, kā tās darbībā izmantot. Iesaku apmeklēt citiem vadītājiem, kas nesen ir uzsākuši darbu par vadītāju un kuriem ir jautājumi, vadības zinības nav iepriekš studējuši.

2015. gada absolvents