Biznesa klase

Ulvis Šķiņķis AS Latvijas valsts meži biznesa kontroles daļas vadītājs

Izaugsme un profesionalitātes apstiprinājums kā darbiniekam. Personības aspektu ieraudzīšana no skatu punkta, kādu līdz šai programmai nebija. Grupas (BK43) kopējā pozitīvā vide, perfekta saskaņa mācību un ārpus mācību jautājumos 16 cilvēkiem! Ja pārmaiņas ir stabilitātes nodrošinājums, tad iesaku ļauties pārmaiņām, kuras jūsos var radīt BK. Ieteikums: Turpināt sadarbību ar LVM, jo ir reģionos vidēja līmeņa vadītāji un vadošie darbinieki, kuriem šāda programma palīdzētu izglītoties par nozarei saistītām biznesa lietām, ne tikai par profesionālo ikdienas darbu.

2014. gada absolvents