Atkātie kursi

Iepircēji pret pārdevējiem? Nē! Win & win" 10. un 19.05.15.

Ieguvumi:

 • Tika atsvaidzinātas zināšanas, uzzinātas dažas jaunas detaļas.
 • Galvenais ieguvums - padziļināti jāapgūst šīs prasmes un jāpielieto praksē.
 • Paskatīties uz komunikāciju ar partneriem savādāk no lietišķā, emocionāli nesaistītā skatu punkta.
 • Argumentu teorija, konflikta/komforta zona, manipulācijas.
 • Sarunas strukturēšana, vadīšana. Jautājumu noformēšana.
 • Palīdz apzināties savas stiprās puses & iespējas uzlabojumiem.
 • Sapratu, ko vajag mainīt, lai attiecības ar piegādātājiem būtu labākas - lai mēs kļūtu par sadarbības partneriem.
 • Nebūt tik lielam egoistam, lai sasniegtu vēlamo.
 • Nostiprināju pārliecību par savām komunikāciju prasmēm. Uzzināju, kā efektīvāk vadīt sarunas, kā panākt sev vēlamo tā, lai abas puses iegūst gaidīto.
 • Es ieguvu priekšstatu par komunikatīvām pārliecināšanas metodēm, manipulācijām, pareizu jautājumu uzdošanu, lai saņemtu vēlamo.
 • Pārliecība par to, ka sarunām un attiecībām ir rūpīgi jāgatavojas. 
 • Dažādi svarīgi komunikācijas faktori, kas visi kopā nosaka, ka saruna ir veiksmīga. Noteikti izmantošu gatavojoties vai komunicējot ar cilvēkiem.
 • Noskaidrot lēmuma pieņēmēju, argumentu klasifikācija, manipulēšanas iztirzājums.
 • Pareizā sarunu veidošana-komunikatīva! Jautājumu noformulēšana, manipulāciju pārvarēšana.

 

Par Edmund Apsalonu:

 • Pasniedzējs spēja aizraut ar savu stāstījumu, gana liela pieredze, lai argumentētu teoriju ar konkrētiem piemēriem.
 • Pasniedzējs aktīvs, atraktīvs. Patika, ka pamatoja teoriju ar praktiskiem piemēriem, arī personīgo pieredzi.
 • Viss bija korekti, veiksmīgi piemēri.
 • Ļoti labas un patīkamas nodarbības.
 • Atbilstoši, saprotami piemēri, interesanta praktiskā daļa.