Korporatīvie risinājumi

VENTSPILS ZIVJU KONSERVU KOMBINĀTS Valdes loceklis Ingus Klindžāns, Personāla vad. Ērika Ruiķe