Korporatīvie risinājumi

Latvenergo Personāla vadības direktore Inga Kola