Biznesa meistarklase

Mārtiņš Gūtmanis AS „Latvijas valsts meži” Mežsaimniecības Mežkopības direktors

Par vadītāju nepiedzimst. Biznesa Meistarklase palīdz labam vadītājam kļūt par ļoti labu vadītāju.