Biznesa meistarklase

Jānis Kalniņš AS „Latvijas dzelzceļš” Galvenais grāmatvedis

„Ikdienā, risinot ikdienas problēmas, pietrūkst skata no malas. Kā plānot darbu, kā atbrīvoties, kā nepazaudēt enerģiju, kā motivēt darbinieku, kā bez pātagas sasniegt vislabāko rezultātu. Kā iegūt jaunas idejas, kā nodrošināt to vislētāko, ātrāko, labāko realizāciju. Kā novērtēt guvumu – projekta vērtību, uzņēmuma vērtību. Kā iegūt klientu, kā viņš domā, kā viņu sev piesaistīt.”