Biznesa meistarklase

Aigars Freimanis AAS „Seesam Latvia” Ģenerāldirektors

„”Biznesa Meistarklase” ir īstā vieta, kur smelties pēc jaunām un aktuālām zināšanām, tā ir vieta, kur sākt izprast sevi, savu rīcību, motivāciju un paskatīties uz sevi no malas, tā ir vieta, kur gūt pārliecību par sevi, salīdzinot teoriju ar zināšanām un praksi, un, visbeidzot tā ir vieta, kur rast jaunas atziņas un idejas, kuras pielietot sevis un uzņēmuma pilnveidošanā un attīstībā.
Vēlreiz vēlos pateikties par Komerciglītības centra pasniedzēju profesionālo darbu, individuālo attieksmi pret katru no dalībniekiem un mācību procesa lielisko organizāciju.”